רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

מרים וקסמן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410860

ברנר, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

מרים וקסמן

סמל מוסד:

410860

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנחנו מאמינים בטיפוח כישורי חיים ולמידה, כבסיס למימוש הפוטנציאל האישי, תוך חיזוק קשרים חברתיים, בין הלומדים ועם מבוגרים משמעותיים. בבית ספרנו הלמידה פעילה, חווייתית ורלוונטית,המאפשרת לתלמידים התנסות בחקר, יצירה ומעורבות בשלל מרחבי בית הספר, הקהילה והסביבה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

קשר אישי

2

למידה פעילה

3

בחירה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פדגוגיה מותאמת – פדגוגיה המקדמת מיומנויות וכישורים – קידום יישומים פדגוגים הרלוונטים לעולמם של הלומדים, לתחומי העניין והסקרנות שלהם. בדגש על מיומנויות וכישורים המזמנים מתן מענה מותאם צרכים וקישור בין תחומי הדעת והסביבה הפיזית והווירטואלית.
2

מהלך רשותי ארגוני

למידה במרחבים – קידום סביבות למידה היברידיות המזמנות חוויות באמצעות למידה פעילה. למידה המקדמת רכישת מיומנויות וכישוריים מתמטיים ומדעיים במרחבי בית הספר, הקהילה והסביבה הוירטואלית.

3

מהלך רשותי קהילתי

במה לכל תלמיד – קידום ופיתוח תוכניות ייחודיות המזמנות לבאי בית הספר זיהוי חוזקות, ביטוי עצמי, העצמה ולמידה מגוונת.


4

מהלך רשות

בחירה – חיזוק המודעות העצמית תוך חתירה לקידום הזדמנויות להתנסות בתהליכי בחירה. תהליכים המאפשרים ללומדים להכיר את סגנונות הלמידה וההעדפות שלהם, מחזקים את תחושת המסוגלות שלהם ומגבירים את ההנעה בלמידה.

5

מהלך רשותי נוסף

למידה רב תחומית – למידה מתוך קשרים והקשרים המחברים בין תחומי הדעת השונים בדגש על מיומנויות וכישורים. למידה המתאפשרת במרחבי הסביבה הפיזית והווירטואלית ומזמנת גמישות מערכתית.