ראש מנהל החינוך:

אירית אהרונסון

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

9

מס' בתי ספר על יסודיים:

4

גבעתיים

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מרחב חינוך אחד: לילדים, לנוער, לצעירים, לצוותים החינוכיים, להורים ולקהילה. מרחבי החינוך בעיר יוצרים סביבות חדשניות וייחודיות, שמשמשות את כולם ומותאמות לצרכים המשתנים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מרחבי למידה עירוניים, עתירי טכנולוגיה ואומנויות.

2

תפיסה עירונית של מייחד ומאחד – לכל בית ספר תחומי ייחודיות המאפיינים אותו, וכל בית ספר משתף ומפיץ ידע בתחום דעת או מיומנות.

3

החינוך בגבעתיים כארגון רשתי, המערב הורים, קהילה, מגזר שלישי ועסקי.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח פדגוגיה מוניציפלית, שמביאה לידי ביטוי עקרונות הוראה ולמידה, לפיתוח דמות בוגר בעל מיומנויות רלוונטיות ומותאמות.
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח מרחבים עירוניים, המבוססים על פדגוגיה לצד פיתוח זהות.
3

מהלך רשותי קהילתי

הקוד האתי כאידאל מעשי, המחבר בין הורים, מורים וילדים. היישום וההטמעה של הקוד האתי העירוני באים לידי ביטוי במפגשים תקופתיים סביב דילמות.
4

מהלך רשות

תכנית OMG – Givatayim Open Mind – צוותי בתי ספר מפתחים תחומי דעת רשתיים חדשניים, במטרה לייצר למידת עמיתים, ולפתח מיומנויות עבודת צוות ותפישות הוראה חדשניות.
5

מהלך רשותי נוסף

יצירת מרכז עירוני לחדשנות, יזמות ומצוינות. המרחב נותן מענה לתלמידים בשעות בית הספר, ומשמש את הקהילה בשעות אחרות כמרכז ללמידה משותפת, יצירת חיבורים ושותפויות, ופיתוח תכניות ויוזמות.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי