רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

יעל אילון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

414029

גולדה מאיר, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

יעל אילון

סמל מוסד:

414029

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
תהליכי הוראה, המבוססים על דיאלוג ככלי מקדם למידה ותקשורת בינאישית מקרבת, מייצרים אקלים חינוכי מיטבי. דיאלוג בין תלמידים, צוות ותכנים יוצר חוויה מעשירה, המעוררת הנאה והנעה בלמידה. אנו מקדמים קהילת למידה אקטיבית, יוזמת וסקרנית, המעודדת פיתוח מיומנויות וכישורים חברתיים. הדיאלוג מזמן חשיבה משותפת, מחזק ערכים של כבוד, אמון ופתיחות, ומשפר את המודעות ליחסים בין אדם לאדם ובין אדם לסביבתו.התנסות במגוון רחב של דיאלוגים, מקדמת את היכולת להקשיב לעצמך ולאחרים ולהתמודד עם אתגרים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

דיאלוג – קידום הישגים לימודיים באמצעות הוראה דיאלוגית מקרבת בין מורים לתלמידים

2

פיתוח קהילת למידה אקטיבית – יוזמת וסקרנית, המובילה תהליכי למידה דיאלוגיים ושיתופיים

3

אחריותיות – טיפוח אחריות אישית ומחויבות חברתית קהילתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מסע הלמידה שלי – קידום שיח דיאלוגי חינוכי, שמאפשר לתלמידים רכישת מיומנויות הערכה עצמית, הכרה בחוזקותיהם

2

מהלך רשותי ארגוני

חונכות דיאלוגית – יצירת דיאלוג חברתי רב-גילאי בין התלמידים הצעירים והבוגרים בחינוך הרגיל והמיוחד
3

מהלך רשותי קהילתי


דיאלוג בין תחומי הדעת – תהליכי למידה המערבים תחומי ידע מגוונים, מעוררים סקרנות, מאתגרים ורלוונטיים לעולמם של הלומדים

4

מהלך רשות

האקדמיה של גולדה – כחלק מהדיאלוג עם הקהילה, הורים משמשים מנטורים ומדריכים לקבוצות תלמידים על בסיס תחומי העניין והעיסוק שלהם


5

מהלך רשותי נוסף

שיח דיאלוגי- להצבת מטרות לימודיות ובינאישיות.