רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

גילה בן יוסף

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410878

גורדון , כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

גילה בן יוסף

סמל מוסד:

410878

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

ביטוי אישי: התאמת תכנים לצרכים הייחודיים של כל תלמיד.ה מתוך תפיסה שהלמידה מתרחשת בכל מקום ובכל זמן.

2

הקניית מיומנויות המאה ה-21 בה ילדים נדרשים להיות פרו-אקטיביים, עצמאים, מובילי שינוי, תורמים לחברה הישראלית ומנהלים קשרים לימודיים וחברתיים ברמה הגלובלית.

3

למידה רב תחומית הנובעת מהתפיסה שיש ממשקים בין תחומי הדעת וצורך בהקניית ראיה הוליסטית. הלימוד האקדמי נעשה תוך ראיית ההיבטים החברתיים והרגשיים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח כלי "התרשים היזמי" המפתח חשיבה יזמית משלב החלום/ צורך ועד לפיתוח מוצר/ שירות.

2

מהלך רשותי ארגוני

קורסי בחירה הנותנים במה יזמית למורים ובחירה לתלמידים.

3

מהלך רשותי קהילתי

שימוש בשיטת האימון – המורים כמנטורים מלווים את הילדים בניהול עצמי על פי יעדים, זיהוי חוזקות, עצירה להתבוננות, ביצוע הערכה עצמית ושיתוף הורים.

4

מהלך רשות

תוכניות לימודים ייחודיות – תוכנית לימודים רב תחומית ותוכנית לימודים אישית ליצירת סינרגיה וחיבורים בין היבטים אקדמיים, חברתיים ורגשיים.5

מהלך רשותי נוסף

אקטיביזם חברתי – התלמידים שותפים יוזמים ופעילים בשלל פעילויות חברתיות.