רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

מישל מיכל ליברמן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

חרדי

סמל מוסד:

611558

גינזי המלך – תלמוד תורה, צפת

שם מנהל/ת ביה"ס:

מישל מיכל ליברמן

סמל מוסד:

611558

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

חרדי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
חינוך ילדי בעלי תשובה לחינוך יהודי, לתשובה וזהות ישראלית כתפיסת עולם, תוך יצירת מרחב למידה המאפשר בחירה, מיצוי פוטנציאל וחנוך הנער ע"פ דרכו. פיתוח לומד בעל זהות ושייכות בחברה הישראלית תוך קיום תורה ומצוות וקשר אישי, בלתי אמצעי עם הקב"ה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

איזו המכובד המכבד את הבריות – אמון ואהבה בחינוך יכולים ליצור שינוי מהותי עמוק

2

תיווך והוראה דיאלוגית -יצירת דיאלוג (שיח מכבד), תוך שמירה על גבולות ומתן אוטונומיה, יפתחו לומד יוזם פרואקטיבי ותורם לחברהתיווך נכון בין הלומד לסביבה הלימודית יכולים לפרוץ את הגבולות האובייקטיבים של כל לומד ולומד

3

לומד עצמאי – אנו מאמינים שמתן כלים לימודיים וסביבות למידה מגוונות המאפשרות בחירה יעודדו לומד עצמאיד עצמאי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

איתור ומיפוי תחומי חוזק בקרב הלומדים במגוון אמנויות ע"פ אינטליגנציות: החזותית , התנועתית, המוסיקלית והשפתית , זאת תוך מתן אפשרויות בחירה בתהליכי הוראה ובבחירת נושאי הלמיד ובחירה בין מגוון אינטליגנציות
2

מהלך רשותי ארגוני

תלמוד תורה יהודי תוך וניהול אורח חיים רפלקטיבי
3

מהלך רשותי קהילתי

מתן מסגרות למידה המזמנות מלאכות ולמידה התנסותית :
חקלאות , נגרות , אמנות , מוזיקה
4

מהלך רשות

בי"ס מכיל- שילוב תלמידים עם מוגבלויות. שילוב ילדים עם קשיים ומוגבלויות בתוך הכיתות של בית הספר. בכל כיתה יש מספר ילדים עם צרכים מיוחדים בדרגות שונות. סביבת למידה שמכילה את השונות של כל התלמידים.
הילדים גדלים ביחד כשווים ונשכרים: הילדים לומדים להכיר שונות.
5

מהלך רשותי נוסף

תיווך למשמעות על כל סגנונותיו על פי עקרונות 12 עקרונות התיווך של פויירשטיין : כוונות והדדיות, הקשרים, משמעות,תחושת מסוגלות, ויסות ושליטה, התנהגות של שיתוף, התאמה, יעדים, אתגרים מודעות אלטרנטיבה ושייכות.