ראש מנהל החינוך:

לימור

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

6

מס' בתי ספר על יסודיים:

גליל תחתון

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הגליל התחתון הוא מרחב חינוכי אחד גדול ובו רצף חינוכי הרואה את היחיד, בונה את הביחד ויוצר למידה המותאמת לזמן ולסביבה בה אנו חיים, יחד עם השאיפה לבנות חברה מתוקנת.
החינוך והקהילות הם מנוע הצמיחה המרכזי של הגליל התחתון, וההשקעה בהם לאורך זמן מובילה לצמיחה אזורית.
הערכים העומדים בבסיס החזון החינוכי וארבעת עקרונות החינוך שלנו הם:סובלנות ואהבת האדם; קהילתיות ושייכות; אהבת הארץ וחיבור לאדמה; יצירתיות וחדשנות; שותפות וערבות הדדית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

רואים רחוק רואים קרוב – חיזוק הרצף החינוכי מלידה ועד בכלל. כולל חיבור, ערכים ויצירה במרחב-שפה משותפת בין פורמלי לבלתי פורמלי וחיזוק רצף פדגוגי, חברתי, ערכי, רגשי, והעברת מידע.

2

לוקחים פק"ל – פיתוח קהילות לומדות של אנשי חינוך-תלמידים-הורים, לאורך היום ובמגוון אופנים.

ביחד ולחוד – ראיית הפרט באשר הוא וראיית הקהילה כמכלול על כל הפרטים המרכיבים אותה.

3

סביבה וחינוך – סביבת הגליל ככיתה אחת גדולה ותפיסת החינוך כמחבר מקום, סביבה, טבע ונוף אנושי ופיזי. כולל חיבור לחי והצומח, למורשת ולהיסטוריה ולערכים המקומיים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנית מצפן – מחזקת את החיבורים בין הלומדים בבתי הספר השונים ,מקדמת פעילות לימודית וחברתית בין בתי הספר בראייה שכבתית מועצתית ומאפשרת בחירה של שיעורי העשרה המוצעים על פי הזהות הבית ספרית
2

מהלך רשותי ארגוני

סביב החינוך – חינוך מחובר מקום, סביבה, טבע, נוף אנושי ופיזי. חיבור התהליכים החינוכיים לדמויות, לחי והצומח, למורשת והיסטוריה וערכים מקומיים. תפיסת כל סביבת הגליל ככיתה אחת גדולה ובכלל זה הדדיות הסביבה בתוך מוסדות החינוך ויציאת מוסדות החינוך אל הסביבה.
3

מהלך רשותי קהילתי

שותפות חינוכית קהילתית – תהליך דינאמי של הנגשת מידע לציבור והרחבת ערוצי התקשורת עם הקהילות,קיום מפגשי שיתוף ציבור רחבים (הקמת מליאת חינוך) ונקודתיים (שיתוף ציבור בנושאי תכנית מרחבי חינוך) ליצירת שפה חינוכית אזורית וקידום יוזמות חינוכיות משותפות.
4

מהלך רשות

מרחב makers "בידיים שלנו" – מרכז חינוך לאומנות טכנולוגית ויזמות בפארק התעשיות קדמת הגליל שמטרתו פיתוח יצירתיות, סקרנות וחדשנות בקרב ילדים, נוער ומבוגרים, באמצעות למידה התנסותית ומייקרית. המרחב נוצר מתוך יוזמה משותפת של המועצה וחברת אקליפטופ.
5

מהלך רשותי נוסף

קידום הלמידה החוץ כיתתית בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי דרך שביל הגליל. הפעילות לאורך השביל מאפשרת, להכיר את ההיסטוריה והמורשת לצד ההווה המשתנה ומחזקת, את החיבור בין הקהילות. במהלך השנה האחרונה, וכחלק מהלמידה במרחב המועצתי, חולקו בכל בתי הספר במועצה מפות שביל הגליל והתלמידים יצאו לטייל במקטעי השביל בהתאמה לגיל הצועדים.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי