רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

ורד פישר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

311332

גלי עתלית, חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

ורד פישר

סמל מוסד:

311332

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים שביה"ס מעניק לתלמידיו מפתחות לחיים ומהווה דלת קסמים למסע אישי במגוון מרחבי למידה המקדמים מצוינות אישית, חברתית ואקדמית. מסע הלמידה ממוקד ב-5 ערכים מרכזיים שמהווים עוגנים בבית הספר: שייכות, שיתופיות, אחריות, יזמות וחדשנות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

. הוראה, למידה, הערכה המאפשרת מגוון של הזדמנויות ומרחבים

2

מפתחות לחיים- למידה ממוקדת בהתנסות ורכישת מיומנויות אקדמיות, חברתיות ואישיות

3

חשיבה יזמית ופתרון בעיות בדרך של שיתופיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

"בשבילי עתלית"- תכנית בית ספרית ללמידה שיתופית של הסביבה והגברת תחושת השייכות
2

מהלך רשותי ארגוני

מתנ"ה- תכנית תהליכים רפלקטיביים מחזקי הצלחות והתקדמות אישית כבסיס לאורח חיים מיבטי . התוכנית מבוססת על הזהות הייחודית ומקדמת מיומנויות בתחומי השייכות, המודעות לאחר, האחריות אישית.
3

מהלך רשותי קהילתי

שילוב טכנולוגיה מתקדמת בהוראה ובלמידה לקידום מצוינות אישית ואקדמית
4

מהלך רשות

פיתוח תעודות וש כחלק מתהליך ככלי להתבוננות ופיתוח אחריות ומצוינות אישית ואקדמית
5

מהלך רשותי נוסף

יחידות הוראה-למידה-הערכה מגוונות סביב מפתחות לחיים כיסודות מארגנים: מיומנות/ ערך/ רעיון /מסר