רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

איריס אברהם

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

414565

גנים, גני תקווה

שם מנהל/ת ביה"ס:

איריס אברהם

סמל מוסד:

414565

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבית ספר גנים הלמידה על כל היבטיה תהא רלבנטית לילדים, תתרחש בכל מקום ובכל זמן ותהיה משמעותית עבור הצוות והילדים כולם. נלמד ונעודד את הילדים לפגוש מיומנויות מגוונות לחיים במאה ה – 21 – חקר ולמידה עצמאית. נאפשר לכל ילד וילדה להתקדם בקצב ובדרך המתאימים לו.ה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליות – באמצעות בניית תוכנית עבודה אישית מותאמת לכל תלמיד ותלמידה.

2

אי פורמאליות – למידה בכל מקום ובכל עת במרחבי החיים השונים

3

תכלול – יצירת משמעות אישית ותחושת ייעוד לכל ילד וילדה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

זמן גמיש – לפחות 3 ש"ש, ללמידה אישית המעודדת תוכניות דיפרנציאליות ולמידה עצמאית.
2

מהלך רשותי ארגוני

מסעות למידה – מסעות חקר רב תחומיים המובלים על ידי הצוות והילדים.
3

מהלך רשותי קהילתי

הקמה והרחבה של מסגרות למידה עמלניות – נגריה, סדנאות יצירה, גינות ירק כדי לאפשר למידה ויצירה בדרכים מוחשיות.
4

מהלך רשות

חממות פיתוח חינוכיות עבור הצוות בהווה והקהילה בעתיד – למשל, חממה להקמת סדירות בית ספרית לפיתוח דיאלוג בין מורים למורים ובין מורים לתלמידים.
5

מהלך רשותי נוסף

שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה הובלת פרוייקט לשיתופים בקהילה (גיל הזהב) על מנת לאפשר ולעודד למידה במרחבי החיים.