ראש מנהל החינוך:

קובי זמיר

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

5

מס' בתי ספר על יסודיים:

2

גני תקווה

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
התפיסה החינוכית של אגף החינוך ,מבטאת את הרוח והערכים של הקהילה בגני תקווה והיא לאפשר ולתמוך בהתפתחות וצמיחה של כל אדם, ילד וילדה .התפיסה נשענת על מצפן בעל ארבע יסודות מובילים: קשר מגדל מתוך תפיסה שכל אדם זקוק לקשר משמעותי שילווה אותם בתהליך צמיחה, אוטונומיה והבחירה אשר בונים מוטיבציה ותחושת מסוגלות, יזמות וחדשנות המחויבות להתמודדות עם מציאות משתנה, שיתופיות וקהילתיות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה אותנטית שצומחת מאתגרים ממשיים

2

גמישות ואיזון בין ייחודיות ויחד- פיתוח ייחודיות בית ספרית לצד תפיסה חינוכית רשותית.

3

לעודד יוזמות של כל אנשי ונשות חינוך והורים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

עידוד יזמות באמצעות קול קורא המזמין כל מורה וגננת להציע יוזמות חינוכיות שמלהיבות אותם ומשפיעות על החינוך במעגלים קרובים ורחבים בחינוך בגני תקווה.
2

מהלך רשותי ארגוני

מפגשי קהילה בתדירות גבוהה וקבועה (קהילה בה חברים חברי הקהילה,כל המנהלים והמנהלות, הסגנים והסגניות)מפגשים אלו מתמקדים בפיתוח מנהיגות קהילתית,בתפקידי מנהיגות, תהליכי פיתוח ונושאים שוטפים.
3

מהלך רשותי קהילתי

בחירת הורים על ידי פתיחת אזורי הרישום ,יצר תחושה בקרב הקהילה של אפשרויות לבחירה ומימוש עקרון האוטונומיה. בתוך מערך שיקולים מערכתיים שרואים את טובת הפרט וטובת הכלל.
4

מהלך רשות

הקמת קבוצה ללמידה משותפת,התומכת בהדדית וליווי אישי בפיתוח יוזמות.
5

מהלך רשותי נוסף

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי