רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

זהבית חיון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

310904

דגניה, טירת כרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

זהבית חיון

סמל מוסד:

310904

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
התלמיד, המדע והטכנולוגיה הם בלב העשייה.
בית ספר דגניה מכין את תלמידיו היום – לעידן המחר.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שייכות ומסוגלות – טיפוח תלמידים ערכיים בעלי תחושת שייכות, מציבים מטרות ושואפים למצוינות, מאמינים שהכל אפשרי

2

חינוך לסביבה וקיימות- לטיפוח תלמידים מעורבים ואכפתיים המשפיעים על סביבתם.

3

סביבות למידה חדשניות- למידה במגוון סביבות למידה טבעיות וטכנולוגיות התומכות בלמידה שיתופית חוויתית, חקר ומשחוק
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח מקצועי של הצוות החינוכי לקידום לומד פעלן ויוזם בעל מיומנויות רגשיות- חברתיות.
2

מהלך רשותי ארגוני

המשך הטמעה והתנסות בעקרונות חינוך סביבתי ומתן ביטוי בתכנית העבודה הבית ספרית ובשילוב תחומי דעת.
3

מהלך רשותי קהילתי

הקמת סביבות למידה חדשניות מפעילות מקדמות שיתופיות ולמידה עצמאית.
4

מהלך רשות

יצירת שגרות עבודה המפתחות תחושת שייכות, אכפתיות, חשיבה חיובית ותחושת מסוגלות עצמית.
5

מהלך רשותי נוסף

בניית שותפויות והעמקת הקשר עם ההורים והקהילה