רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אבי קיש

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

440016

דה שליט-קרית חינוך, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אבי קיש

סמל מוסד:

440016

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ההבטחה של "פורץ דרך" מחייבת אותנו להמציא את עצמנו מחדש כל הזמן, להתחדש ולהתקדם בעשיה חינוכית צופת עתיד.
זאת תוך שמירה על ההישגים הלימודיים הגבוהים, העשייה החברתית-ערכית, ותוך חיזוק החוסן הארגוני.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שלומות תלמיד ומורה – התחדשות מתמדת בתחום הפדגוגיה והפסיכו-פדגוגיה

2

דגש על פיתוח וחיזוק ההון האנושי – "ארגון לומד"

3

פיתוח כישורי לומד מוטי עתיד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הטמעת קפיצת הדרך בתהליכי הל"ה שהתרחשו בתקופת הלמידה מרחוק, כולל פרויקט "תעודה פורצת דרך"
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח שיח עם המורים על שינוי תפקיד המורה – ממעביר ידע לחונך
3

מהלך רשותי קהילתי

עבודה בצוות שש-שנתי בראיה קרייתית והשקעה בפיתוח הון האנושי
4

מהלך רשות

תוכנית מצב הרו"ח – חיזוק החוסן הארגוני והאישי של כל באי קרית החינוך
5

מהלך רשותי נוסף

קרית החינוך שמה לעצמה למטרה להטמיע יותר פרקטיקות של "ארגון לומד", כדי להביא לידי ביטוי את הידע המקצועי הרב שיש בצוות החינוכי, להעצים את ההון האנושי, לחזק את האוטונומיה של המורים ולקדם יזמות.