רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

נירה גלעם

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

614289

דוד אלעזר, קרית גת

שם מנהל/ת ביה"ס:

נירה גלעם

סמל מוסד:

614289

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מתן במות שונות לביטוי האישי ע"י למידה חברתית-רגשית מפתח בוגר בעל מסוגלות עצמית וערך עצמי לצורך הצבת מטרות והשגתן כדי שכל קול יוכל. בדרך של חיזוק המצוינות אישית, החוסן נפשי וההעצמה חברתית על פי ה-SEL (למידה רגשית חברתית): מודעות עצמית, ניהול עצמי וויסות רגשי, תקשורת בין אישית מכבדת, פתרון בעיות והתמודדות עם קונפליקטים. מודעות חברתית, הצבת מטרות וקבלת החלטות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מצוינות אישית

2

חוסן נפשי

3

העצמה חברתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

זיקוק הייחודיות הבית ספרית ברמת צוות מוביל. בחינת חזון ועקרון פדגוגי. יצירת שפה בית ספרית, באמצעותמסורות וסדירויות: ריטואל של בוקר, במות בחצר, ימי מופ"ת ומהו"ת
2

מהלך רשותי ארגוני

שיתוף כלל הצוות החינוכי בתהליכים שהתרחשו. קיום ימי מופ"ת(מורה פוגש תלמיד), מעגל שביעות רצון וקביעת מטרות ומהו"ת (מורה הורה תלמיד). הוצאת יומן תלמיד ומחברת למורה בהלימה לייחודיות.
3

מהלך רשותי קהילתי

חיזוק הלמידה הדיפרנציאלית – הדרכת הצוות ע"י חיה, הכוללת סביבות למידה בכיתה ובמרחבים. הכנת במות שונות במרחבים השונים
4

מהלך רשות

הרחבת הבמות השונות במרחבים, בניית שיעורים בכישורים השונים ע"י הצוות. הכנת תכנית לימודים בית ספרית
5

מהלך רשותי נוסף

הכנת חדר וירטואלי המאגד בתוכו את כל התהליך, שיעורים ופעילויות. הוצאות חוברות לתלמיד ולמורה