רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

מזל קורקוס

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

211516

דוד רמז, בית חינוך ליזמים צעירים, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

מזל קורקוס

סמל מוסד:

211516

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס מטפח ומצמיח יזמים ערכיים, חברתיים וטכנולוגים, בטוחים ביכולתם ובכוחם להשפיע על חייהם, על החברה והסביבה, מצוידים בכלים לחשיבה מקורית, לגישה חדשנית, ללמידה ולשיתופיות בעולם מאתגר ומשתנה.
אנו מאמינים כי חינוך ליזמות, כבר מגיל צעיר, טומן בחובו למידה משמעותית, חווייתית והתנסותית,ככל שנקדים לחנך ליזמות, כך נצליח להצמיח בוגר יוזם, חוקר ומחדש, השואף להטמיע את חותמו. בוגר מאופיין ביכולת "לדעת" וביכולת "לעשות"
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

תהליך למידה יזמי (הכולל למידה עצמאית, נטילת אחריות, עבודה בשיתופיות ועוד) וסביבת לימודים התנסותית ותומכת.

2

חשיבה רפלקטיבית ומשוב מקדם למידה.

3

שיפור מתמיד- צוות חינוכי מתעדכן כל העת בשיטות ובכלים ,והורים הנם חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית

מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי


תלב"ס ספירלי: שכבה א'-גמישות מחשבתית וחשיבה יצירתית, שכבה ב'-טיפוח לומד.ת עצמאיים; ניהול למידה עצמאית, שכבה ג'-שיתופיות ועבודת צוות, שכבה ד'-דיבור בציבור והצגת נושא, שכבה ה'-הערכה וביקורת , שכבה ו'-יזם צעיר-תכלול על המיומנויות
2

מהלך רשותי ארגוני

רפלקציה ומשוב מקדם למידה כשיגרה.
3

מהלך רשותי קהילתי

אירועי שיא לאורך השנה וייצוג בתחרויות יזמות בידי ילדים ונוער בארץ ובעולם.
4

מהלך רשות

סביבות למידה חווייתיות ליצירתיות ולהתנסות, כ״מרכז לחקר וליזמות״ בבית החינוך.
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח צוות בתחומי יזמות: צוות לומד, מתעדכן מפתח גישות וכלים.