ראש מנהל החינוך:
מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

4

מס' בתי ספר על יסודיים:

1

דאלית אל כרמל

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
פדגוגיה חדשנית מקדמת הישגים
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חדשנות פדגוגית ויזמות
2

הישגים אקדמיים

3

מענה לפרט
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פורום מנהלים לומד , פיתוח זהות חינוכית ייחודית בכל אחד מבתי הספר, סמינר בית יציב
2

מהלך רשותי ארגוני

תכנית אסטרטגית רשות-מחוז מבוססת טיפול בפרט
מהלך רשותי פדגוגי:


3

מהלך רשותי קהילתי

בי״ס קהילתי בחט״ב, הנגשת מידע לקהילה
4

מהלך רשות

הקמת מרכז חדשנות בשיתוף עם מרכז אקדמי גורדון

5

מהלך רשותי נוסף

גיבוש חזון חינוכי רשותי,

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי