רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

רעיה טובול

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

370999

דפנה, קרית ביאליק

שם מנהל/ת ביה"ס:

רעיה טובול

סמל מוסד:

370999

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
למידה חדשנית מתאימה את תהליך הלמידה ללומד באמצעות גמישות מחשבתית ובחירה, בונה תקשורת מקרבת עם התלמידים ומשפחותיהם, מתוך הערכים הבית ספריים : שייכות , חדשנות , מתן הזדמנות שווה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

תכנון לימודים המבוסס על פיתוח לומד פעלן

2

אוטונומיה ובחירה

3

תכנון לימודים רב תחומי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית תפיסת עולם חדשה – שינוי מתבקש בתהליכי הל"ה בעקבות מה שהתרחש

2

מהלך רשותי ארגוני

איסוף עמדות מהתלמידים לגבי הלמידה הקיימת כיום

3

מהלך רשותי קהילתי

בניית "אחוות למידה"חדשנות על סמך הקיים – הוצאת קול קוראה למורי ביה"ס ליזום
4

מהלך רשות

עבודה על רכיבי הארגון המורכב המסתגל
5

מהלך רשותי נוסף

מעבר מעבודה על חוסן אישי לרכיבי ה -well beeing