רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

אילנה רוזן רוזנברג

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

232884

דרכי יהודה, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אילנה רוזן רוזנברג

סמל מוסד:

232884

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הצמחת תלמידים, הלוקחים אחריות על תהליכי למידה והתפתחות אישית. צוות ביה"ס נותן מענה רגשי, חברתי ולימודי, שמותאם לכל אחד ואחת, בהתאם למקום בו הם נמצאים, תוך חתירה למצוינות אישית. אנו מאמינים שדרך ארץ ורגישות חברתית הם בסיס לחיים משמעותיים של תורה ותרומה בעידן מודרני ומתפתח. אנו שואפים שהבוגרים שלנו ישתלבו בכל תחומי העשייה בחיים, תוך שמירה על אורח חיים דתי-ציוני, ומתוך ידיעה פנימית שהם עושים את הטוב ביותר שהם יכולים, בכדי לתרום לחברה ולקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה בין תחומית בקהילות למידה ובחברותות


2

בחירה

3

תיאם ציפיות ושיתופיות תלמידים-הורים-מורים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה בין תחומית סביב נושאים ערכיים ואחרים, תוך שימוש במגוון כליo פדגוגיים, כך שתחומי הדעת משתלבים זה בזה ומזינים זה את זה


2

מהלך רשותי ארגוני

שגרות ומנגנונים, שמאפשרים תיאום ציפיות מהמורים, מהתלמידים ומהקהילה, שיוצרים רוגע ופניות ללמידה ולצמיחה

3

מהלך רשותי קהילתי

חיבור לעקרונות פמ"ע לב לדעת ולערכי חמ"ד באמצעות מטרות לימודיות כמכנה משותף בית ספרי
4

מהלך רשות

הערכה מעצבת

5

מהלך רשותי נוסף

צוות חינוכי לומד, מתעדכן ומתפתח כל העת