רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

מיכל קמינקר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

213892

האיריסים, כרמיאל

שם מנהל/ת ביה"ס:

מיכל קמינקר

סמל מוסד:

213892

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי כל אדם יכול להצליח , וכל אדם שואף למיצוי הפוטנציאל הטמון בו. תקוותינו כמחנכים להשפיע על הלומד ולהעניק לו מרחב לימודי וההזדמנויות לממשו. אנו מאמינים שכל אחד יכול להצליח, תוך פיתוח לומד פעלני, חינוך אישי והעצמת תחושת השייכות והמעורבות של הפרט בקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חינוך אישי – אנו מאמינים כי, מתן ביטוי אישי לכל פרט מתוך חזקותיו תוך הוראה דיאלוגית ולמידה שיתופיות, יביאו להצלחתו והעצמת אישיותו של כל לומד

2

פעלנות – אנו מאמינים שלמידה תוך מחקר פעולה במגוון דרכי הל"ה במרחב שיתופיות, יזמי, יצירתי ודיאלוגית, יפתחו לומד פעלן

3

קהילה לומדת משפיעה במרחב – אנו מאמינים שמרחב קהילתי תומך המזמן שיתופיות במרחבי הקהילה ,יחזקו את תחושת הגאווה והשייכות של הלומד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידת נושאים אינטגרטיביים לפי תקופות–מדעית, הומאנית וסביבתית. בכל תקופה במרוכז נושא אחר. המחנכים מלמדים את רוב הנושאים הלימודיים ונמצאים רוב היום בכיתתם. הלמידה מתקיימת באופנים שונים ובקבוצות גיל ותחומים מגוונים. בכל שכבה-תהליך חקר מדעי או מידעי. התוצרים מופצים לתלמידי ביה"ס והקהילה ב"ערב הפצת ידע" ותערוכות, הרצאות ומודלים.

2

מהלך רשותי ארגוני

המיומנויות–מתמטיקה, שפה אנגלית ומחשבים נלמדים במגוון גישות ביניהן – הוראה מותאמת בקב' הומוגניות בהתאם להתקדמות של התלמידים. בזמני הקניה במיומנויות אלו משתלבים המחנכים המקצועיים :מוסיקה, אמנות ומחול ועובדים באופן שיתופי בקב' הטרוגניות, בקב' עניין, קב' תגבור וקב' העשרה ומצויינות, למידת עמיתים ועוד .
3

מהלך רשותי קהילתי

שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות, כיתת חינוך מיוחד משולבת באופן מלא בבית הספר ככיתה לכל דבר ועיניין. המבנה הפדגוגי של ביה"ס נותן מענה מיטבי לכלל התלמידים ומאפשר לתלמידים עם קשיים לבטא מגוון של יכולות מעבר ליכולות האקדמיות לתחושת הצלחה ומימוש עצמי. מתקיים אקלים מיטבי וסובלני.
4

מהלך רשות

הלמידה מתקיימת בכל מרחבי ביה"ס בהתאם ללוז יומי הבנוי מסל משימות יומיות ושבועיות , חובה ובחירה בהתאם לגיל. התלמידים מתחנכים לניהול זמן וגילוי אחריות לביצוע המשימות הלימודיות. בבית הספר אין פעמון. האחריות לניהול הזמן מוטלת על התלמידים והמורים כאחד תוך חינוך לדייקנות לצד חופש הבחירה.
5

מהלך רשותי נוסף

למידה שיתופית והוראה הדיאלוגית, מתקיימת בסביבות למידה פתוחות במרחבים המשותפים מותאמת ללומד פעלן רפלקטיבי ואוטונמי. נושאי הלימוד בסביבות המתחלפת משתנים בהתאם לתקופה הלימודית. הסביבות עשירות בגירויים ובטכנולוגיה מתקדמת ונותנות מענה לחוזקות הלומדים בגיל הרך, מיומנויות חקר בכיתות ג-ד' וחינוך ליזמות בכיתות ה-' ו' .