רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

בתיה מועלם

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

172197

האלה , מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

בתיה מועלם

סמל מוסד:

172197

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים בפיתוח האינטליגנציות השונות ע"י יצירת הזדמנויות והתנסויות בתחומי הידע ובמרחבי למידה וחוויה מגווננים. מטרתנו להביא לידי מודעות עצמית ובחירה מושכלת בהתנהגות רצויה במצבים לימודיים, אישיים וחברתיים שונים. תוך טיפוח מיומנויות לצמיחה אישית וחברתית על בסיס חוזקותיו של הפרט
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פדגוגיה מותאמת

2

גמישות

3

חוסן אישי – טיפוח ופיתוח תמיכה אישית וחברתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

טיפוח לומד עצמאי – שילוב מיומנויות וכישורים לניהול הלמידה ולמידה עצמאית בתוכניות הלימודים

2

מהלך רשותי ארגוני

למידת עמיתים- הבניה של תוכנית ייחודית להעצמת המלמדים והלומדים לזיהוי חוזקות, תחומי עניין ולמידה משותפת.

3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח יישומים פדגוגים בדגש על "אינטליגנציות מרובות" המזמנות אסטרטגיות הוראה מותאמת, מגוון דרכי הערכה והרכבי למידה.
4

מהלך רשות

הערכה מגוונת- פיתוח יחידות הערכה מגוונות המאפשרות ביטוי לחוזקות הלומדים על פי האינטליגנציות המרובות על פי גרדנר
5

מהלך רשותי נוסף

"זמן פירגון" – ביסוס סדירויות ושגרות ארגוניות המקדמות הערכה מחזקת ומעצבת המאפשרות מחד לחזק ולעודד התנהגויות ומאידך מנגישות מצב נתון.