רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

אסנת לוי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

311456

הבונים, קרית ביאליק

שם מנהל/ת ביה"ס:

אסנת לוי

סמל מוסד:

311456

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבית חינוך "הבונים" מלמדים ילדים ממקום של הדרכה וליווי והענקת כלים ללמידה עצמאית ומענה רגשי תומך.
הערכים שלנו: שייכות , מימוש פוטנציאל , ערבות הדדית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בניית שותפויות


2

פרסונליזציה

3

חדוות למידה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הכנת מליאה לצוות המורים לצורך מיפוי בית ספרי בנוגע לעקרונות :4 שאלות מה יש לנו , מה חסר וכדאי להוסיף, מה מיותר ומה אין ולא חסר

2

מהלך רשותי ארגוני

שיתוף עמיתים , בניית יישומים חדשניים לכל עקרון באמצעות סיעור מוחות בית ספרי
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית מנגנון לצפייה אצל מורות שמיישמות כבר את העקרונות
4

מהלך רשות

בניית שאלון תלמידים לברור עמדות בהקשר לערכים הבית ספריים

5

מהלך רשותי נוסף

בניית תוכנית לתשפ"ב להרחבה ופיתוח