רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

יפעת שרה כוכבא

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

210906

הדסים – חמ״ד , יקנעם עילית

שם מנהל/ת ביה"ס:

יפעת שרה כוכבא

סמל מוסד:

210906

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ללמוד לחלום, לבחור, ליזום וליצור מתוך אהבה לאדם לתורה ולארץ
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

הצמחת קהילת תלמידים מגוונת בעלת תחושת שייכות, זהות יהודית דתית, ערכים וידע, אהבת התורה, העם והארץ. התורה-כתורת חיים, ועבודת ה'-כבסיס מנחה של אורחות בית החינוך- כי "בכל דרכיך דעהו" (משלי).

2

טיפוח מנהיגות, עצמאות, יוזמה, אחריות ואמון בקרב התלמידים באמצעות תהליכי הערכה רפלקטיבית וצורת חשיבת עתיד הכוללים התבוננות ושותפות אישית וקבוצתית.

3

תפיסת התלמיד כאדם ייחודי ומתן הזדמנות לביטוי אישי ויצירתי בהיבטים שונים: פדגוגי, רגשי, חברתי וזהות רוחנית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

חינוך כטיפוח:
• דרכי הוראה ולמידה יצירתיים, פעילים ובעלי משמעות וערך מתוך מרחב של בחירה.
• מרחבי למידה מגוונים ומשולבים בזמן ובמקום.
• יצירת תרבות ושיח של שאילת שאלות וחשיבת עתיד.
• קהילות למידה וחברותות המקדמות חשיבה רפלקטיבית.
• שילוב טכנולוגיה ומיומנויות ידניות וחברתיות.
2

מהלך רשותי ארגוני

מבט מתכלל – שלומות התלמיד והמורה:
• פיתוח חוזקות, ובניית חוסן רגשי, זמישות ותחושת מסוגלות במצבי אי וודאות ואתגרים משתנים.
• ׳חשיבה הכרתית׳ (ימימה אביטל זצ״ל) כשפה בית ספרית מקרבת: הכרת הטוב לפני המיותר, הקשבה ודיבור נקיים, המתנה, גבולות, ועוד.
• ״הסמכות החדשה״ (חיים עומר) כגישה ליצירת מוגנות והנהגה עצמית.
• למידה מותאמת אישית ומתן מענה למגוון צרכי התלמידים ע״י צוות בין מקצועי.
3

מהלך רשותי קהילתי

חמ״ד הדסים יוצרים קהילה:
• יצירת שותפויות עם ארגונים, מוסדות ודמויות מהקהילה.
• איגום משאבים פנים וחוץ בית ספריים: הון אנושי, זמנים, מרחב דיגיטאלי, מרחב עירוני ומרחבים פיזיים נוספים.
• ״והעמידו תלמידים הרבה״: ייזום וביסוס קשרים חברתיים עם אשכול גני החמ״ד, עם ישיבות ואולפנות המשך.

4

מהלך רשות

טיפוח זהות ציונית דתית- אמונית:
• חינוך לקיום מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו.
• חיבור רגשי חוויתי ללמידה: להאיר ולחבב את התורה.
• פעילויות וארועים של חינוך חברתי ערכי דתי- אמוני.

5

מהלך רשותי נוסף

קהילת המורים: המורה כאדם לומד, סקרן ופעלן:
• המורה כיוזם, מפתח ומתפתח בהיבט האישי והמקצועי.
• המורה כמנחה בקרב התלמידים והמורים.
• עבודת צוות כמנוף לקידום והטמעת תהליכי הוראה ולמידה.
• הערכה ומשוב בתהליך דיאלוגי לבניית מרחב שיתופי להוראה ולמידה.