רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

עמית יניב

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

213124

הדקל, כרמיאל

שם מנהל/ת ביה"ס:

עמית יניב

סמל מוסד:

213124

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים שלמידה חינוכית חברתית באוירה משפחתית מכילה , תביא להצלחה ולשמחה של כל הבאים בשערי הדקל. בשבילנו כל ילד הוא יחיד ומיוחד . חשוב לנו שכל ילד ירגיש מאושר , שייך ומעורב בחיי קהילת העיר כרמיאל ויחווה הצלחות בתהליכי הלמידה , בפעילויות צוותים חברתיים ובמעגלי שיח והקשבה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליות – תוכנית לימודים מותאמת אישית , חניכה אישית , מבחר אסטרטגיות למידה

2

שיתופיות – זיהוי אישי של חוזקות וחולשות במצבי שיתופיות אמפתיה לאחר.

3

תכלול – זהות וייעוד אישי, מיומנויות שיח למידה רפלקטיבית מתוך התנסות אישית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

התאמת תכנית אישית במקצועות הלימוד עבור כל תלמידי בית הספר , במה אישית, חונכות , תלמידים מלמדים תלמידים .
2

מהלך רשותי ארגוני

דוכני למידה בהם כל תלמידי בית הספר מלמדים קבוצת תלמידים על פי נושא שהם בחרו , מקבלים משוב מחבריהם לקבוצה ויחד עוברים תהליך מתמשך של למידה שיתופית. המורים משמשים כמלווים ותומכים של תהליך הלמידה הקבוצתי.
3

מהלך רשותי קהילתי

בבית הספר ישנה שגרה של מעגלי שיח והקשבה בהם נבחרת תלמידים משוחחת על נושאים אישיים רגשיים וחברתיים תוך כדי פיתוח מיומנויות של הקשבה , הכלה וקבלה שיוצרים תחושת שייכות והעצמה אישית וקבוצתית.
4

מהלך רשות

כל אחד ואחת מהתלמידים לומד ומלמד, תוך כדי קבלת משוב על עשייתו מחבריו ומהצוות החינוכי בדגש על חוזקות בהתאם לבחירתו האישית. כמו כן כל התלמידים מעריכים את עשייתם בסיוע מחוונים ומתוך תהליך חינוכי מתמשך.
5

מהלך רשותי נוסף

מרחבי הלמידה בבית הספר משתנים בהתאם לנושאים נבחרים וללוח השנה לדוגמה מרחב בנושא זיכרון השואה, יום העברית, וכד' במרחבים אלו הילדים נפגשים ונהנים מלמידה חווייתית וערכית מחוץ לכותלי הכיתה תוך מפגש מגוון, דינאמי ומשתנה.