ראש מנהל החינוך:

מיכל אפרתי

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

15

מס' בתי ספר על יסודיים:

8

הוד השרון

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מערכת החינוך הינה עוגן ערכי וחברתי. היא מעניקה לכל ילדה וילד חינוך מיטבי, למימוש עצמי ומיצוי יכולות.
אנו כרשות מבקשים לקחת תפקיד משמעותי, בפיתוח התפיסה והיכולת של אנשי החינוך, להתאים את תהליכי ההוראה והלמידה לשונות שבין התלמידים ולמציאות המשתנה, לאתגרים המגוונים ולצרכי הקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

עידוד יזמות וחדשנות

2

מענה לייחודיות ושונות

3

שותפויות וחיבורים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

חיזוק היכולת המקצועית של מנהלי בתי הספר להוביל תהליכי שינוי והתחדשות, ולפעול כמנהיגות חינוכית משותפת, באמצעות פיתוח מקצועי ולמידת עמיתים.
2

מהלך רשותי ארגוני

הרחבת אפשרויות הבחירה לכל התלמידים, על ידי גיוון בדרכי ההוראה והלמידה – כך שהם יוכלו לבחור מסלול ותחום לימודי בהתאם לייחודיות בית הספר, ולקבל מענה בהתאם לייחודיות ולשונות האישית.
3

מהלך רשותי קהילתי

קהילת פיתוח עירוניות – יצירת מרחב למידה ופיתוח רשותי, לו שותפים צוותי חינוך מעורבים ממספר בתי ספר בהובלת הרשות – מרחב בו מתאפשר שיתוף ויצירה של מוצרים פדגוגיים, הנותנים מענה לצרכים אותנטיים ולאתגרים שונים.
4

מהלך רשות

הקהילה החינוכית כולה היתה שותפה בתהליכי קבלת החלטות, בפיתוח מודל הבחירה וביישום המודל בפועל – דרך פורומים כגון מנהלת יישובית, צוותי משימה, ועדת שיבוץ ועוד.
5

מהלך רשותי נוסף

שיתוף כלל ההורים וחיזוק השקיפות, באמצעות הנגשת מידע במגוון מדיות וערוצי תקשורת, כגון: הפקת חוברת, סרטונים, ימים פתוחים.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי