רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

רונן וייס

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

312710

החורש , זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

רונן וייס

סמל מוסד:

312710

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר קהילתי 8 שנתי השואף להיות קהילה עם משמעות, המחבקת את הייחוד והמיוחד בכל אחת ואחד כמו במשפחה חמה. ילדות.ים החורש גדלות.ים להיות עצמאיות.ים ,סתגלניות.ים , המגיעות.ים להישגים במגוון תחומים ערכיים , חברתיים רגשיים ואקדמיים. הערכים שלנו הם : קהילתיות , שייכות , עצמאות וסתגלנות
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

קהילות שבונות קהילות

2

למידה התנסותית

3

פיתוח תוכנית רב תחומית מבוססת כשירויות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הטמעת תוכנית א.י.ל : "אני יכול להצליח "בכל השכבות
2

מהלך רשותי ארגוני

הטמעת המיזם של צוות מורות מביה"ס עם אגף מו"פ " למידה מקרב"ת בשכבות השונות

3

מהלך רשותי קהילתי

בניית אשכולות למידה בינתחומית במקצועות הרוח והחברה
4

מהלך רשות

פיתוח הלמידה היברידית בשטח ביה"ס והקמת מרחבי למידה התנסותית לטובת קידום הישגים וצמצום פערים
5

מהלך רשותי נוסף

העמקה של התוכנית "תוכנית גוונים" מורים והורים מעבירים קורסי בחירה בנושאים מגוונים