רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

אלה קרט

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

312793

החיטה , זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

אלה קרט

סמל מוסד:

312793

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו רואים באהבה לילדים ערך ומאמינים שאווירה תומכת היא הבסיס לעיצוב אדם מודע המאמין בעצמו, מכבד את הזולת ומשתלב ומקדם את סביבתו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1


בחירה כערך וכמהות – אנו מאמינים בערך הבחירה ומאפשרים לכל ילדה וילד להתפתח במקומות בהם הם חזקים.

2


קהילת בית הספר היא מרכיב מרכזי בהצלחתו. צוות בית הספר, ההורים והתלמידים, עובדים בשיתוף פעולה לצורך קידומו.

3


פיתוח וטיפוח סקרנות ולמידה חווייתית במרחבים מגוונים בכיתה ומחוצה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח מיומנויות בחירה בקרב תלמידי ביה"ס בכל הגילאים באופן מותאם ומתפתח


2

מהלך רשותי ארגוני

בניית תכניות לימודי בחירה בתחומים רבים ומגוונים המותאמים לקהל התלמידות/ים ולחברות וחברי הצוות.
3

מהלך רשותי קהילתי


קידום צוות לומד ומתפתח המעודד סקרנות, יזמה וחדשנות.
4

מהלך רשות


מפגשי שיח של חברות צוות ונציגות הורים לצורך חשיבה ותכנון משותף

5

מהלך רשותי נוסף


בניית תכנית מעורבות קהילתית בשיתוף אנשי צוות, הורים, תלמידים וחברי קהילה