רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

רעות פישר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410084

הירוק, הוד השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

רעות פישר

סמל מוסד:

410084

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית-הספר הירוק הוא עוגן קהילתי המושתת על דיאלוג מקיים.
בית-הספר מאפשר לתלמידיו הזדמנויות לימודיות, חברתיות וערכיות לקיום קשרים בין אדם לאדם ובין אדם לסביבתו, המבוססים על ערכי כבוד הדדי, הקשבה, אכפתיות ופתיחות למגוון ולדעות שונות.
אנו מאמינים, כי דיאלוג הוא אמצעי להתמודדות עם אתגרים עכשוויים להצמחת בוגרות ובוגרים שלוקחים ומקבלים אחריות ומעורבים בקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

דיאלוג של בחירה להגברת המסוגלות העצמית, המעורבות והשייכות

2

דיאלוג תוך אישי שמקדם את ההכוונה העצמית

3

דיאלוג בין אישי עם הסביבה האנושית והטבעית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

דיאלוג בין אדם לעצמו: התפיסה הפדגוגית שלנו מבוססת על פדגוגיה דיאלוגית ובה פועלים עקרונות שונים כגון: ערך הבחירה, קביעת מטרות אישיות המבוססות על חוזקות הילד/ה, הערכה דיאלוגית שבה הילד/ה שותף פעיל בהערכתו ובתהליך ההתפתחות האישית שלו.
2

מהלך רשותי ארגוני

דיאלוג בין אדם לאדם: אחת לשבוע מתקיים שיעור ייחודי "דיאלוג מקיים" בו לומדים ומתנסים בדרך חווייתית על מודלים לדיאלוג ומתרגלים דיאלוג הלכה למעשה. בנוסף, בכל שבוע מתקיימים מפגשי "מדברים מהלב" של שיח אישי/קבוצתי עם המחנכת או מורה מקצועית.
3

מהלך רשותי קהילתי

דיאלוג בין אדם לסביבה: מתקיימת תוכנית אקלים בית ספרית הפועלת בתיאום עם התוכנית העולמית בשם "Climate Action Project" בה לוקחים חלק 500 בתי ספר, תלמידים/ות ומורים/ות מרחבי העולם. בתוכנית לומדים התלמידים/ות על משבר האקלים ברמה הגלובלית וברמה הלוקאלית ומקיימים שיחות מקוונות עם כיתות בבתי ספר ברחבי העולם. יחד עם תלמידי המנהיגות הירוקה של בית הספר אנו מוציאים לפועל פרויקטים חווייתיים לכל שכבות הגיל, מבוססי דיאלוג, מחקר ולמידה התורמים לכישורי הלומדים של המאה ה-21.
4

מהלך רשות

מרחבי למידה ייחודיים: פינות למידה המאפשרות למידה דיאלוגית ברחבי המסדרונות,
5

מהלך רשותי נוסף

בית הספר כסביבת למידה משמעותית – למידה בחצר ובגינה וחדר דינמיקלאס: הכולל מערכת למידה אינטראקטיבית בה מוקרנים תכני לימוד המאפשרים למידה בשילוב משחק ותנועה,