הקמת גוף מו"פ מחוזי

מערך המו"פ מתחיל בימים אלו מהלך לקידום ולליווי גופי מו"פ מקומיים בשדה החינוך לטובת התמודדות עם אתגרי השעה ועיצוב עתיד חינוכי רצוי. המחוזות הם גורם מוביל בהשפעה על קידום החדשנות ברשויות ובבתי הספר שבאחריותם, ולכן אנחנו מזמינות את מנהלי ומנהלות המחוזות להצטרף אלינו כדי להקים גוף מו"פ מקומי במחוז.
תאריך הגשה:
28.10.21

אודות

מערך המו"פ מתחיל בימים אלו מהלך לקידום ולליווי גופי מו"פ מקומיים בשדה החינוך לטובת התמודדות עם אתגרי השעה ועיצוב עתיד חינוכי רצוי. המחוזות הם גורם מוביל בהשפעה על קידום החדשנות ברשויות ובבתי הספר שבאחריותם, ולכן אנחנו מזמינות את מנהלי ומנהלות המחוזות להצטרף אלינו כדי להקים גוף מו"פ מקומי במחוז.

מסלול

מחוז שיצטרף למסלול יקבל:
● ידע וכלים בהקשר לשאלה איך לבנות את עצמנו כגוף מו"פ מחוזי איכותי ומשמעותי שמייצר השפעה ונותן ערך לשטח.
● רכישת ניסיון ויכולת בהובלת צוות מו"פ מחוזי בנושא נבחר.
● תמיכה וליווי של מערך המו"פ וחיזוק הקשר בינו לבין המחוז.
● אפשרות להמשך מסלול שלב ב' בשנת תשפ"ג, בהתאם להסכמה משותפת.

דרישות

● הקמת צוות שיוביל את הלמידה והפיתוח בשנת תשפ"ב.
● קביעת סדירויות למפגשים של הצוות סביב סוגיות פיתוח רלוונטיות שיוגדרו למסלול.
● השתתפות של כל הצוות ב-5 מפגשים במהלך תשפ"ב, אחת ל-3 שבועות, בהנחיית צוות מרכז החדשנות של מערך המו"פ.
● קבלת החלטה על תהליך התנסות שאותו יוביל גוף המו"פ המחוזי המוקם.

מידע נוסף

אשת הקשר ממערך המו"פ: נועה נוה 050-728-2675
noahnaveh@gmail.com