רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

איילת כהן

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

240085

הראל – אולפנה, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

איילת כהן

סמל מוסד:

240085

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
האולפנה שואפת לחנך את תלמידותיה לאהבת התורה ולאהבת השם, באווירה תורנית, מעצימה ומכילה, על ידי בנייה ערכית של האישיות, מתוך חינוך לאחריות ויצירת תחושת שייכות.
האולפנה חותרת למצוינות אישית בכל התחומים, תוך מיצוי סגולותיה של כל תלמידה, הבאת יכולותיה המיוחדות לידי ביטוי וטיפוח כישוריה בהתאמה למציאות משתנה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בניית תכנית יעדים להצלחה אישית של כל תלמידה, יד ביד עם צוות ההוראה, בשאיפה למצות את הפוטנציאל הטמון בפנימיותה ולהתוות את דרכה ,תוך מתן ביטוי מרבי לכישרונותיה וחלומותיה בדרך להגשמת מטרותיה האישיות.

2

פיתוח סביבות לימודית דתית, ציונית אקדמית, בהתאמה למציאות המשתנה.

3

שימת דגש על חינוך למעורבות בחיי הקהילה, המיושם בהתנדבות התלמידות באופן אישי וקבוצתי, תוך לקיחת אחריות וערבות הדדית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תפירת "חליפה אישית" (תכנית לימודים מותאמת) לכל תלמידה ,הכוללת מטרות ויעדים ומתחשבת בצרכיה, ביכולותיה וחלומותיה של כל תלמידה, בשיתוף מלא של הצוות החינוכי.
2

מהלך רשותי ארגוני

קיום שיחות משוב ומעקב אחת לרבעון עם כל תלמידה והתאמת המשך התכנית בהתאם לתובנות שעולות בשיח.
3

מהלך רשותי קהילתי

עידוד התלמידות ללמידה עצמית ועצמאית,באמצעות עבודות חקר אישיות וקבוצתיות.
4

מהלך רשות

שמירה על אקלים חינוכי מצמיח תוך הקניית יסודות ערכיים יהודיים, ציוניים וחברתיים :יראת שמיים, יושר, סובלנות ודרך ארץ
5

מהלך רשותי נוסף

יצירת שגרות של התנדבות אישית וקבועה בקהילה.