רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

עינת לביא

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

444422

הראשונים – חט"ב, גני תקווה

שם מנהל/ת ביה"ס:

עינת לביא

סמל מוסד:

444422

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הלומד.ת העצמאי.ת מתפתח.ת תוך יצירת קשרים משמעותיים, התנסויות בבחירות מקבל.ת ומאפשרת השראה לסובבים אותו. אותה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

יצירת קשרים משמעותיים

2

אפשרויות בחירה

3

מפגשים והתנסויות מעוררות השראה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מעגלי שיתוף של הורים- מורים-תלמידים ותלמידות ליצירת הן בתכנון והן בביצוע.
2

מהלך רשותי ארגוני

בחירה מרובה בתוך תחומי הדעת ובפרוייקטים במספר תחומי דעת
3

מהלך רשותי קהילתי

מפגשים עם אנשים ונשים מעוררי השראה. הבנה של הנושאים אליהם מתחברים ומה בהם מעורר בי השראה להעמיק ולהתפתח.
4

מהלך רשות

מעגלי ליווי בקבוצות בהם משוחחים אודות הבחירות שנעשו, הקשרים שנבנו וההשראות שאספו במהלך השבוע.
5

מהלך רשותי נוסף

רפלקציה 4 פעמים בשנה, המתייחסת להתפתחות האישית.