רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

מיכל זינגר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

213959

הרעות, כרמיאל

שם מנהל/ת ביה"ס:

מיכל זינגר

סמל מוסד:

213959

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
התפיסה החינוכית שלנו עוסקת בדמות האד"מ: אדם, דעת, מורשת. ביה"ס מאופיין בלמידה חווייתית, בסביבות למידה מגוונות וחדשניות תוך הדגשת ה"יצירתיות" ופיתוח כישורים חברתיים לפיתוח בוגרים בעלי אחריות ללמידה, לחברה ולסביבה וביטוי לחוזקות שבהם. מכיתה א' נחשפים התלמידים לדרכי הוראה ולמידה חווייתיים המעוררים דמיון יצירתי, התלהבות, סקרנות, עבודה בקבוצות ולמידה שיתופית. שילוב של פדגוגיה חדשנית, לצד מתן מענה וכלים בתחום האישי-רגשי-חברתי מחזקת את הערכים והעקרונות המרכזיים המובילים בתפיסה החינוכית הבית ספרית מתוך השאיפה להכנת הבוגר לאתגרים הצפויים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פיתוח כישורים חברתיים ויחסי רעות.
2

פיתוח חשיבה יצירתית המותאמת ליכולותיו של הפרט.

3

דרכי למידה מובילות: למידת חקר, למידה שיתופית, למידה בינתחומית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

דימוי עולם העתיד עבור התלמיד שלנו באמצעות: למידה חוץ כתתית, חדר למידה שקוף, רחבות לימוד מיוחדות כגון סופרמרקט, מחשבי טאצ' וריבוי טכנולוגיה..

2

מהלך רשותי ארגוני

הכנת התלמידינו "ליום המחר" בהעמקת המיומנויות של עבודת צוות ולמידה שיתופית חברתית.
3

מהלך רשותי קהילתי

יחידות הוראה בינתחומיות הכוללות:
• למידה עתירת טכנולוגיה,
• למידה עתירת חשיבה יצירתית
• למידת חקר
• שיח רפלקטיבי בין המורה לתלמיד
4

מהלך רשות

למידה חברתית רגשית, פרויקטים למורים ולתלמידים, השתלמות והכשרה למורים.
5

מהלך רשותי נוסף

מעבר מהערכה מסורתית להערכה חלופית, דיאלוגית ושינוי אופי התעודות.