רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

חסר השם

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

631044

הרצוג, אשקלון

שם מנהל/ת ביה"ס:

חסר השם

סמל מוסד:

631044

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
באחריותנו לזהות את הצרכים והחוזקות של כל ילד וילדה ולתת להם מענה הולם. נכבד את השונה וניצור אמון בין ילדים, מורים והורים. נאפשר לכל תלמיד להתקדם בקצב אישי באמצעות למידה עצמאית וחוקרת וסביבת למידה המזמנת למידה שיתופית רב גילית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליות – למידה בקצב אישי, בקבוצות קטנות, בחירה בתחומי עניין.

2

שיתופיות – עבודה שיתופית רב גילית, ילדים מלמדים ילדים, חונכויות ועוד.

3

גלוקליות – פיתוח זהות אישית ואכפתיות למגוון האנושי בסביבה הקרובה והרחוקה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הכיתות מדמות בית ויוצרות תחושת שייכות, אינטימיות ואחריות – לפיתוח וצמיחה אישית וחברתית.
2

מהלך רשותי ארגוני

למידה דו גילית – מתקיימים שעורים משותפים קבועים במערכת לילדי כיתות א,ב .

3

מהלך רשותי קהילתי

קורסי בחירה – כל תלמיד יכול לבחור קורס למידה לבחירתו במגוון נושאים, גם הם, במסגרת דו גילית.
4

מהלך רשות

פיתוח לומד אוטונומי ועצמאי – לכל תלמיד תוכנית עבודה אישית ודף מעקב למילוי המשימות האישיות שלו.

5

מהלך רשותי נוסף

שישי חופשי – מדי יום שישי – שעת העשרה של הורים ופרוייקטים של תלמידים (כוכב השבוע) המעשירים את שאר הילדים, יום ללא תלבושת אחידה.