רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

נהיל יוסף

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

218487

השלום – ממלכתי א' , מגאר

שם מנהל/ת ביה"ס:

נהיל יוסף

סמל מוסד:

218487

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר שלנו מאמין שלכל אדם יש תחום מצוינות. עבודה בו זמנית על הציר המנטלי ועל הציר הלימודי יביאו אותו לכדי מצוינות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אמונה בעצמי ובאחר – לחיזוק האמונה של הפרט בעצמו


2

מסוגלות אישית – חיזוק ההיבטים המנטליים בלמידה

3

שייכות – טיפוח אחריות לשיתוף פעולה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הבניית מסלולי מצוינות עפ"י בחירה לתלמידי כיתות ה', ו' – 2 ש"ש
2

מהלך רשותי ארגוני

תכנית "חוג לכל תלמיד" – בחירה כמנוף לטיפוח מצוינות

3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מומחיות מורים להובלת קהילות בית ספריות עפ"י התחומים – מודלינג לתלמידים

4

מהלך רשות

מקהלת השלום – הרחבת מצוינות מוסיקלית ואמנותית


5

מהלך רשותי נוסף

טיפוח תלמידים חונכים משתלבים בלמידת עמיתים – מורים צעירים