רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

מוחמד ג'בארין

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

348243

ואדי אל נאסור – חט"ב , אום אל-פחם

שם מנהל/ת ביה"ס:

מוחמד ג'בארין

סמל מוסד:

348243

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
צוות בית הספר מאמין מאמין שהבוגר שלו חשוב שיהיה חוקר ועצמאי , אחראי ויצירתי ואוריין טכנולוגי ודיגיטאלי
——
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שילוב הטכנולוגיה בדרכי הלמידה וההערכה

2

פיתוח לומד "פעלן"

3

למידה מבוססת פתרון בעיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הצגת העקרונות לכלל צוות הרכזים למידה והתבוננות על המשמעות שלהם

2

מהלך רשותי ארגוני

בחירת עקרון אחד ליישום על ידי כל רכז- "התנסויות קטנות "

3

מהלך רשותי קהילתי

ליווי המורים בתכנון על ידי הרכזים
4

מהלך רשות

בניית תוכניות ליישום לתשפ"ב על סמך ההתנסות

5

מהלך רשותי נוסף

בניית תוכניות ליישום לתשפ"ב על סמך ההתנסות