רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

זוהר ון לובין

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

411892

ויתקין, ראשון לציון

שם מנהל/ת ביה"ס:

זוהר ון לובין

סמל מוסד:

411892

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר מוביל דרך חיים ותפיסת עולם הרואה בטבע מקור ראשוני ללמידה, חוויה והנאה.
בחינוך מבוסס טבע ניתן להשביח את הישגי התלמידים בתחום הלימודי, הרגשי והחברתי. קהילת ההורים התלמידים והמורים פועלים יחד מתוך חזון משותף, המאמץ את ערכי הטבע והסביבה ויוצר קהילה מכילה, תומכת וקשובה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

כבוד לכל הברואים

2

קבלת המגוון שבנו

3

עוגן בקהילה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

לטפח בקרב הצוות מוטיבציה ליצירתיות ויזמות בפדגוגיה

2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח ויישום תרבות לימודי החוץ בבית הספר ע"י המורות

3

מהלך רשותי קהילתי

הגדרת אבני בנין למערכת שעות על בסיס פדגוגיה חדשה

4

מהלך רשות

פיתוח פעילויות אקטיביות ומנהיגותיות בנושאי טבע וקיימות (הורים וילדים)

5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח תוכנית לימודים מבוססת ערכי ביה"ס