ראש מנהל החינוך:

מנהלת חינוך- מרים פנויאן

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

5

מס' בתי ספר על יסודיים:

4

זכרון יעקב

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
לשאוף שבוגר המערכת יהיה אדם חופשי, ערכי, יצירתי, משכיל ותרבותי המגשים עצמו ומחויב לחברה. כל זאת תוך שמירה על הערכים: מימוש עצמי, שייכות, הסתגלות ואמפתיה. הרשות תאפשר חופש בחירה, תוך פיתוח יחסי גומלין עם הסביבה, תפעל לפיתוח תמונת העתיד האישית של כל ילד.ה, תעניק מוגנות וכבוד לכל הלוקחים בה חלק, תהיה מחויבת להעניק לכל ילד וילדה מרגע לידתם חינוך מיטבי ותהיה פורצת דרך בכל תחומי העשייה ותשאף להוציא מתוכה כמה שיותר פורצי דרך.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

עבר מרגש, עתיד מרתק. כבוד למקום, למורשת ולהיסטוריה של המושבה, לצד חתירה מתמדת להתאמת מערכת החינוך למציאות המשתנה ומיומנויות 2030.

2

מתן מענים מגוונים ,חתירה מתמדת לשוויון הזדמנויות וצמצום פערים תוך הרחבת המענים הרשותיים למאפייני מגוון הלומדים בעיר.

3

רצף חינוכי-קהילתי. הרחב
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יצירת מרחב של אמון, אתיקה ושיתופי פעולה בקרב הצוותים החינוכיים, לקידום המשכיות וקשר פדגוגי בין צוותי כיתות ז-ח מהיסודי וצוותי כיתות ט' ,שותפים מפקחי משרד החינוך בחינוך היסודי והעל יסודי, מנהלי בתי הספר,
2

מהלך רשותי ארגוני

מהלך יישובי מקדים של בחינת אזורי הרישום מחדש לקראת גיבוש מודל הבחירה היישובי,זאת במטרה להגדיל את מספר התלמידים המגיעים לבית הספר בהליכה רגלית, ללא חציית כבישים.
במהלך השנה יתקיים תהליך משתף מנהלים וקהילה לדיון בחלופות המוצעות. לקראת פתיחה רחבה של מודל הבחירה תתקבל החלטה לגבי אזורי הרישום.

3

מהלך רשותי קהילתי

הובלת תהליכי שיתוף ציבור במעגלים מתרחבים במטרה לחזק את תפיסת החינוך של המושבה וליצור סביבם שותפות רעיונית נרחבת. קיום מעגלי שיח במגוון סוגיות שעיקרן החינוך ופיתוח זהות ייחודית ובחירה מבוקרת בפרט. בהובלה מלאה של ראש המועצה ומנהלת מחלקת החינוך ובשיתוף קבוצת המנהלים.
4

מהלך רשות

פיתוח שפה יישובית להבטחת מענים מיטביים דרך הכלה ושילוב , תכנית א.י.ל
למהלך שותף פורום רחב, בהובלת ראש הרשות ומנהלת מחלקת החינוך, משמע, גיבוש מודל פדגוגי חדשני
5

מהלך רשותי נוסף

מיקוד בחמש דיסציפלינות נבחרות: שפה, אנגלית, מתמטיקה, מדעים וטיפול בפרט

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי