רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

סיגלית אורלי קרמן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

חרדי

סמל מוסד:

384214

חב"ד בנות, חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

סיגלית אורלי קרמן

סמל מוסד:

384214

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

חרדי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי , למידה משמעותית מתוך חדוות עשייה ויצירה,יפתחו לומדת מכוונת שליחות, כנר להאיר לעצמה ולסביבתה.
חינוך תלמידותינו באווירה חסידית חמימה על מנת שיפעלו כשליחות ויהיו נרות להאיר. כל זאת לצד למידה משמעותית ויצירתית בכל תחומי הלמידה וקידום כל תלמידה ותלמידה עפ"י יכולתה מתוך חתירה למצוינות ומיצוי יכולות אישיות. צוות ההוראה רואה את החינוך כשליחות חיים, ומתמסר לתלמידותיו.
לכל תלמידה יש כתובת!
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שליחות -עבודת המידות: אנו מאמינות בחינוך חסידי חם ואוהב ומתן כלים למימוש יכולותיה של כל לומדת, על מנת לפתח תלמידה להיות "כנר להאיר" לעצמה ולסביבתה.

2

חדוות למידה בשילוב אמנויות – אנו מאמינות בלמידה מתוך חדווה וחיות תורמות להעלאת המוטיבציה של הלומדת ולהצלחתה "אין האדם למד אלא ממקום שליבו חפץ"(בבלי י"ט ע"א)

3

למידה משמעותית – למידה משמעותית, מגוונת ואקטואלית מתוך חתירה למצוינות ומעצבת לומדת עצמאית ומפתחת בה יכולת יישומית בהווה ובעתיד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

ביה"ס פיתח מחוון ברוח הייחודיות הבית ספרית – כל תוכנית התערבות , יחידות לימוד ואו תהליכי הוראה למידה מיושמות על בסיס שלושת העקרונות המנחים . למחוון שלוש מטרות מרכזיות : יצירת שפה אחידה, כלי לפיתוח מורה , וכלי ללמידת עמיתים ובקרה
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח תלב"ס ייחודי "חיבורים" – תוכנית לימודים בית ספרית מבוססת ערכי חסידות חב"ד המשלבת את חיבורה של הלומדת לקהילה כשליחת חב"ד .
3

מהלך רשותי קהילתי

שילוב אמנויות כשפה בית ספרית, תוכניות העשרה בדגש על מגוון סגנונות אמנויות על בסיס טהרת הקודש. תוכנית המאפשרת מתן ביטוי לכישוריה של כל לומדת : אשת חיל , בי"ס מנגן , חוג כינור , מחול, לימודי דרמה,.
4

מהלך רשות

"תוכנית נרות" תוכנית מאירה על פי ערכי חב"ד – ליצור דרך התוכנית חיבור לקהילה וההורים
5

מהלך רשותי נוסף

תוכנית לימודים ייחודית "קום ותהלך בארץ "- הפעילות מתרחשת במרחב הסביבתי שלביה"ס. חיבור הלומדת לסביבתה הקרובה ע"י : סיורים , פרויקט "אמץ אתר " , למידה חוץ כיתתית , לימודי העשרה טבע , מדע וחקר