רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

יהודה דישון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

חרדי

סמל מוסד:

384206

אהלי יוסף יצחקי חב"ד בנים, חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

יהודה דישון

סמל מוסד:

384206

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

חרדי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו, בביה"ס חב"ד, מאמינים שלכל אחד ואחד יש שליחות ותפקיד ייחודי. על כל אחד לעשות בשמחה כל אשר ביכולתו על מנת להביא לעולם טוב יותר, מתוך חיבור לבורא ולעצמו, ומתוך תחושת שייכות ואחריות אישית וקהילתית.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חינוך ליראת שמיים לאור תורת החסידות

2

חינוך לחיי שליחות ויוזמה אישית מתוך אמון וכבוד לכל אדם

3

פיתוח תחושת שייכות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תהליך היכרות של התלמיד עם עצמו (זהותו, כשרונותיו, רצונותיו ותפקידו הייחודי בחברה), עם הבורא, ועם הסביבה.

2

מהלך רשותי ארגוני

חשיפה למגוון פעילויות למידה עצמאיות ואקטיביות כדוגמת נגינה, למידת חקר, מענה למצוינות, ציור, נגרות.
3

מהלך רשותי קהילתי

שילוב של דרכי למידה והוראה מגוונים המעודדים יוזמה אישית ושיח כגון: בחברותות/קבוצות, רתימת הטכנולוגיה לטובת הפדגוגיה, במה להבעה אישית לכל תלמיד.
4

מהלך רשות

שימוש במרחבי למידה קהילתיים כגון: למידה בטבע, שיתוף פעולה קהילתי, שליחות קהילתית
5

מהלך רשותי נוסף

תרבות ארגונית המבוססת על שיח ותהליכי עבודה צוותיים ושיתופיים