ראש מנהל החינוך:

ד"ר גבי אוסם

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

11

מס' בתי ספר על יסודיים:

2 + 1 חנ"מ

חוף הכרמל

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
המועצה האזורית חוף הכרמל אחראית על כל פעילות החינוך בתחומה, מלידה ועד גיוס. במרחב המועצתי יינתנו מענים מותאמים למגוון הצרכים השונים, מבוססי בחירה ופורצי דרך ברמה המקומית והארצית. מוסדות החינוך, הפורמלי והבלתי פורמלי, יובילו חינוך לערבות הדדית, אחריות חברתית ואהבת הארץ, תוך יישום חמשת העקרונות החינוכיים שלנו וקידום הערכים העומדים בבסיס השיח החינוכי בפרט ועבודת המועצה ככלל: שותפות, שוויון הזדמנויות, חדשנות ויצירתיות, שקיפות ומצוינות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

העלאת הפל"א (פיתוח למידה אקטיבית) והורדת המע"מ (מבוגר עומד מדבר), בקרב כלל הגילאים ומסגרות החינוך.
—-
ים של אפשרויות והזדמנויות לשילוב מגוון דרכי הוראה-למידה, כולל למידה חוץ כיתתית במרחבי החינוך במועצה.

2

יצירת גש"רים (גמישות, שוויון הזדמנויות, רב גוניות) בחיבורים שבין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תרבויות, מוסדות החינוך והקהילות, ובראייה רב גילאית.

3

כבוד לכל השותפים לשיח החינוכי – תלמידים תלמידות והוריהם, צוותי ניהול וחינוך, וממלאי תפקידים ציבוריים.
—–
שותפויות בקהילה להרחבת אופני הלמידה ותכניה ולקידום החינוך בתוך המועצה וסובב לה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

קידום השיח החינוכי המשותף עם קהילות המועצה: יהודיים וערבים, חילוניים מסורתיים ודתיים, המתגוררים ביישובים סמי עירוניים, מושבים, קיבוצים, כפרים וכפרי נוער. לצד טיפוח הזהות הקהילתית הייחודית, המועצה מקדמת זהות מועצתית משותפת, כולל: ארגון ומיסוד סדירויות לשיתופי הפעולה; חיבור לעקרונות ולתפיסה החינוכית-מועצתית; שיתוף בין היישובים בתוכניות ופרויקטים חינוכיים ועוד.
2

מהלך רשותי ארגוני

תהליכי עומק ייחודיים להתחדשות והשבחה של מערכת החינוך, שמבוססים על העוצמה שבפיתוח שפה ועקרונות משותפים, רשותיים ובית ספריים: כתיבת תכנית אב אסטרטגית-פדגוגית רב שנתית (מלידה ועד גיוס) – רלוונטית ומותאמת למציאות המשתנה ולמאפיינים מועצתיים; קידום תהליכי מו"פ במוסדות החינוך, כולל פיתוח זהות ייחודית בגנים ובבתי הספר, ומתן זכות בחירה במוסד החינוכי.
3

מהלך רשותי קהילתי

תכניות גניות ובית ספריות ללמידה מחוץ לגבולות המסגרת החינוכית, לצד הסדרה של סל מועצתי מסובסד לפעילויות באתרים היסטוריים תרבותיים וחברתיים. במקביל, נבנתה מסורת מועצתית ייחודית מגיל הגן ועד י"ב, אשר מפרטת את האירועים המובטחים לילדים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ומבטיחה יישום העקרונות החינוכיים, עידוד שותפויות וחיזוק תחושת השייכות לחוף הכרמל.
4

מהלך רשות

יישום רצף חינוכי לאורך כל שעות היום, בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, שמבטיח פעילויות איכותיות, פיתוח שפה משותפת ואפשרות להתפתחות אישית. התכנית מבוססת על התבוננות הוליסטית ושיטתית על צרכי התלמיד, ושיתופי פעולה בין כל מוסדות החינוך במועצה, כולל תנועות הנוער והפעילות הבלתי פורמלית – עם ובין היישובים, ובין המועצה לשותפיה במשרד החינוך.
5

מהלך רשותי נוסף

יישום רצף חינוכי לאורך כל שעות היום, בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, שמבטיח פעילויות איכותיות, פיתוח שפה משותפת ואפשרות להתפתחות אישית. התכנית מבוססת על התבוננות הוליסטית ושיטתית על צרכי התלמיד, ושיתופי פעולה בין כל מוסדות החינוך במועצה, כולל תנועות הנוער והפעילות הבלתי פורמלית – עם ובין היישובים, ובין המועצה לשותפיה במשרד החינוך.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי