רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

טלי שלטון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

631796

חופים, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

טלי שלטון

סמל מוסד:

631796

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הגישה החינוכית המניעה את צוות ביה"ס הצומח ,שכל תלמיד מוכל, מרגיש אהוב ובעל מסוגלות להצליח ולהצטיין. התפיסה מבוססת על ערכים של :שיתופיות, כבוד, אוטונומיה ושייכות . הערכים באים לידי ביטוי במגוון פעולות השזורות בעשייה היומיומית בביה"ס.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות וכבוד

2

אוטונומיה

3

שייכות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בנית תרבות בית ספרית מחזקת שיתופיות באמצעות מעגלי- שיח בתוך ביה"ס (עם התלמידים ועם המורים) ומעגלי שיח עם הקהילה. מעגלי שיח וחשיבה יצרו את מודל התקשורת בין הצוות לקהילה, נולד סמל ביה"ס, יום ההורים האחר והתעודה. ביחד נבנה מודל הבית שמהווה אבן דרך לעשייה הבית ספרית.
2

מהלך רשותי ארגוני

לביסוס תחושת השייכות וטיפוח אקלים ואווירה של בית פותחו שגרות שליום: פתיחת בוקר וסגירת יום במעגל שיח רפלקטיבי של התלמידים והמורים.
3

מהלך רשותי קהילתי

הטמעת פדגוגיה חדשנית שבאה לידי ביטוי בלמידה מגוונת במהלך השעורים, בביסוס ערך הבחירה של התלמידים .בשימוש בטכנולוגיות ובסביבות למידה בכתה ומחוצה לה. מהלך שממשיך ומתגבש במהלך השנה.
4

מהלך רשות

תהליך ההערכה כמלווה מורים ותלמידים לאורך השנה. המורים מציבים יעדים קצרי טווח הכוללים מחוונים גם לתהליך הצמיחה שלהם כמורים ובמקביל התלמידים. נשלחים מכתבי עידוד שבועיים, התלמידים נמדדים על מגוון מרכיבי הלמידה ולא רק על התוצר הסופי. ביטוי התהליך ביום הורים בסגנון שונה, ודף הערכה במחצית מתבסס על ערכים אלה.

5

מהלך רשותי נוסף

המורים מוזמנים לייזום, לחלום ולהעלות רעיונות איך להטמיע את תחושת הבית בחיי היומיום בביה"ס. ניתן מקום של כבוד לשונות בין המורות ולאפשר לכל אחת לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות.