רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

סמיה יאסין

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

384628

חט"ב חמישית, טמרה

שם מנהל/ת ביה"ס:

סמיה יאסין

סמל מוסד:

384628

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"אנו מאמינים שהוראה איכותית ולמידה משמעותית מקדמים תפקודי לומד ומסייעים במימושה של פדגוגיה חדשנית , כמו כן מאמינים בכוחה של הטכנולוגיה המשנה את דרכי חיינו ושיטות ההוראה שלנו מלמידה פיזית ללמידה היברידית , אנו מאמינים גם בכוחו של החינוך החברתי לטיפוח והעצמה אישית קבוצתית ובית ספרית ושייכות למוסד. בית ספרינו מעודד את התלמידים לקדם בסביבתם ערכים של אהבת האדם וליישמם הלכה למעשה בחיי הכיתה ובבית הספר, ופועל למען טיפוח והטמעת ערכי הסובלנות, השוויון וקבלת האחר.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מנגנון מעקב ובקרה סביב ביצוע ומימוש היעדים: מנגנון הערכה מעצב ומסכם, משובים וריפלקציה

2

צמצום פערים כחלק משיפור מתמיד בדרך למצוינות.

3

הכנת תכנית עבודה יעדים ופעולות לביצוע בארבע הזירות: פדגוגית-ארגונית ואנושית-קהילתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

איגום משאבים וארגון מרחבים/סביבות הוראה-למידה בהתאם למהלכי תכנית הייחודיות
2

מהלך רשותי ארגוני

גיבוש צוות מוביל ייחודיות בבית הספר לחילוץ ייחודיות, תכנון ההטמעה בקרב שאר חברי המועצה הפדגוגית בבית הספר
3

מהלך רשותי קהילתי

גיבוש צוות מורים על ידי קיום מפגשי למידה ארגונית וחילופי רעיונות.
4

מהלך רשות

מעורבות הורים: גיוס הורים ורתימתם לשיתוף פעולה פורה ואפקטיבי בחיי ביה"ס
5

מהלך רשותי נוסף

הדבקת פערים: בניית מנגנונים לשיתוף פעולה רחב עם שאר בתי הספר בעיר טמרה. בירור עמדות לביסוס התפיסה בקרב המורים ורתימתם לתכנון ובצוע פעולות למימוש הייחודיות