רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

דורית חילאי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

270298

חט"ב מדעים ואומנויות, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

דורית חילאי

סמל מוסד:

270298

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר מחנך את תלמידיו לאחריות וחדשנות פדגוגית תוך מתן יחס אישי, דיפרנציאלי לתלמיד ולמשפחתו

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אחריות – טיפוח התלמידאות

2

חדשנות – פיתוח מגוון דרכי למידה והוראה לקראת למידה עצמאית.

3

יחס אישי – התבוננות דיפרנציאלית על כל תלמיד תוך דגש על היבטים רגשיים ואישיים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח חדשנות פדגוגית – לומד עצמאי ופעלן, מיומנויות למידה עצמאית, למידת חקר רב תחומי
2

מהלך רשותי ארגוני

טיפוח אחריות אישית וקהילתית – עידוד מנהיגות תלמידים, איסוף תרומות למשפחות נזקקות, קשר בין דורי
3

מהלך רשותי קהילתי

יחס אישי – שני מחנכים בכיתה, שיחות אישיות קבועות, יועצת לכל שכבה ורכזת לכל שכבה
4

מהלך רשות

גיוון במרחבי למידה – מחוץ לכיתה ,למידה רב תחומית, אשכולות בינתחומיים
5

מהלך רשותי נוסף

מדעים ואומנויות – העמקת לימודי המדעים ועידוד תלמידים, לבחירת שיעורים/מסלולים במדעים ואומנויות תוך שילוב מגוון תחומי האמנויות