רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אברהם מנשס

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

244152

שחקים -חט"ב, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

אברהם מנשס

סמל מוסד:

244152

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס שחקים מוביל את תלמידיו בעולם עתיר ידע ומשתנה, למנהיגות חברתית-ערכית ולמחויבות לעם, לארץ ולמדינת ישראל. לכל תלמיד יינתן מענה לצרכיו הייחודיים, תוך דיאלוג מעצים ושמירה על כבוד הדדי, בסביבה בטוחה, חמה ומוגנת
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליזציה-זיהוי היכולות האישיות של כל התלמידים, ועידודם למיצוי יכולות אלו

2

שיתופיות – הטמעת תרבות של למידת עמיתים בקרב תלמידים

3

גלוקליות- טיפוח מעורבות חברתית-קהילתית תוך גילוי מנהיגות אישית בקרב התלמידים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תפקיד לכל תלמיד- חניכת תלמידים צעירים בתחומי המתמטיקה והאנגלית על ידי בוגרי החטיבה: נאמני מיחשוב, אחריות על טקסים ועוד
2

מהלך רשותי ארגוני

מנהיגות צעירה- סדנאות העצמה לבנות לפיתוח וטיפוח מיומנויות אישיות ובין-אישיות שלהן
3

מהלך רשותי קהילתי

מיצוי יכולות בתחומים שונים- מש"צים וכיתת סיירות, עמ"ט, קבוצות ספורט ועוד
4

מהלך רשות

מנהיגות מדעית- טיפוח מנהיגות מדעית בקרב תלמידי החטיבה בשלוש השכבות, ברמה מחוזית.
5

מהלך רשותי נוסף

למידת עמיתים- עבודות חקר מתבצעות על ידי קבוצות תלמידים בשיתוף פעולה