חט״ב העתידית – הוראה ולמידה

קהילת מוסדות חינוך המתכללת ידע והתנסויות ביישומו בשטח לכדי מוצר חינוכי חדשני שמבטיח מענה אפקטיבי ובר-תוקף, מבוסס ומונגש באופן ברור וישים למערכת החינוך בכללותה.
ההרשמה נסגרה
תאריך הגשה:
24.10.21

אודות

חטיבת הביניים היא מוסד חינוכי אשר פוגש את התלמידים כאשר הם בתווך בין שנות היסודי לשנות התיכון. המאפיינים הייחודיים לחתך גיל זה מעלים צרכים ספציפיים – מבחינה לימודית, אישית, רגשית, חברתית ועוד. לצד צרכים אלו מגלמת חטיבת הביניים גם הזדמנות עצומה: בתוך רצף של 12 שנות לימוד במערכת החינוך, אחרי שהושתת הבסיס לתלמידאות בביה"ס היסודי וטרם הזינוק לעולם הלמידה לבגרות, מאפשרת חטיבת הביניים להפעיל אופנים שונים של עשייה חינוכית משמעותית.

אך האם מממשות חטיבות הביניים כיום את הפוטנציאל המדובר? כעת, כשרה השעה לבחינה מעמיקה של של הנושא, במסגרת מהלך גדול שמובל במשרד בעת הזאת.

מעבדה זו תהווה קבוצת חשיבה, חילוץ ידע ומיומנויות בנושאים הקשורים בדרכי הוראה למידה: לומד עצמאי, למידה בין תחומית, למידה סביב רעיונות גדולים.

תוצרי המעבדה יהוו בסיס לבחינה מערכתית את הלמידה בחטיבות הביניים ויופצו לשימוש רחב במטרה לחולל שינוי מעמיק במערכת החינוך

מסלול

במסגרת מסלול המעבדות שבאגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, חוברים נציגים ממטה משרד החינוך ונציגים מבתי ספר לעיסוק משותף בסוגיה בעלת חשיבות מערכתית. במסגרת תהליך מונחה חוקרים חברי הקבוצה את הנושא, מגבשים תפיסה משותפת אודותיו, מפתחים מודלים אפשריים להתמודדות עם הסוגיה שבמוקד המעבדה ואף מתנסים בהפעלתם. (לקריאה נוספת על מסלול המעבדות – כאן).

במסלול יתקיימו מפגשים של צוות פיתוח בית ספרי מפגשי מליאה ומפגשי עבודה  אישיים .

דרישות

קול קורא זה פונה לחטיבות ביניים הפועלות כחלק מבתי ספר שש שנתיים, ולחטיבות ביניים עצמאיות, אשר מתנסות בהצלחה בלמידה והוראה בדרכים הבאות: לומד עצמאי, למידה בין תחומית, למידה סביב רעיונות גדולים,  ואשר מעוניינות לקחת חלק במהלך מרתק ובעל השלכות למערכת החינוך בכללותה.

בנוסף לכך אנו מבקשים השתתפות פעילה , חשיבה משותפת, שיתוף בתובנות והתנסויות במוסדות החינוך.

מידע נוסף

חט״ב העתידית – הוראה ולמידה