רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

יפית שניצר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

211474

חיים ויצמן, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

יפית שניצר

סמל מוסד:

211474

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים שפיתוח מיומנויות של שיח כדרך חיים, מקדם מצוינות אישית וחברתית, מתוך סביבה המאפשרת מימוש עצמי ומזמנת למידה שיתופית. באמצעות השיח נטפח בוגר בעל יכולת פיתרון בעיות, יוזמה, פיתוח אישי וראיה עתידנית בחיים בעלי משמעות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיח – כציר מארגן ללמידה, הוראה, הערכה

2

התבוננות – אישית ייחודית, כבסיס לשיפור מתמיד ומצוינות

3

שיתופיות – ברמות שונות בין מעגלים שונים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנית שש שנתית של שעה לחיזוק מיומנויות השיח (מבוסס על פתרון בעיות – חקר של תקשורת בין אישית, התבוננות- מהאישי , כיתתי, חברתי, עירוני, גלובאלי, כדור הארץ)
חקר שש שנתי- על שיח/ דיאלוג/ דיבור בציבור/ שיח חברתי /שיח מתוקשב/ שיח שמקדם פתרון בעיות/ ייצוג עצמי (סלפי) בשיח
2

מהלך רשותי ארגוני

מעגלי שיח סביב חיזוק מיומנויות רגשיות חברתיות
3

מהלך רשותי קהילתי

שיח אישי ייחודי- חונכויות שיח רב גילאיות. התבוננות אישית ודיאלוגית באמצעות יומן דרך "אני מתבונן", שיח תלמיד מורה: 3 פעמים בשנה- אישי- קבוצתי- אישי סביב נושא רגשי.
מורים-תלמידים-הורים: התבוננות אישית מתוך השתקפות חיצונית, פנימית והפער ביניהם, בהיבט רגשי-חברתי-לימודי
4

מהלך רשות

מערכת שעות ממוקדת בשיח על סוגיו השונים: אישי, דיאלוגי, חברתי (שגרות פתיחת וסגירת יום/שבוע, שיעורים ייחודיים מקדמי שיח, הפסקות מקדמות שיתופיות)
5

מהלך רשותי נוסף

צוותי פיתוח אד הוק מתוך שיח שיתופי- לעיצוב סביבות למידה, לתכנון פעילויות . צוות לומד ומתפתח לקידום מיומנויות שיח