רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

בושרה כנג' סירחאן

שלב חינוכי:

יסודי, חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

228445

חינוך מיוחד , מגאר

שם מנהל/ת ביה"ס:

בושרה כנג' סירחאן

סמל מוסד:

228445

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הנחת היסוד שלנו היא שחוסן אישי הינה יכולת נרכשת, שניתן לפתח בכל אדם. אנו מאמינים שחלק מתפקידנו להגביר את החוסן של תלמידינו, ולכן אנו פועלים בדרך ייחודית של הוראה, שמחזקת גם את חוסנם של התלמידים. אנו מאמינים כי דרך העצמת החוסן האישי אנו מאפשרים לתלמידים המתמודדים עם צרכים מיוחדים, להיות שותפים בחברה ואף להשפיע עליה, למרות ואולי אף בזכות המגבלה . תלמידינו לוקחים חלק פעיל במעורבות חברתית ובתרומה לקהילה ועשייה זו מזמנת ניפוץ של דעות קדומות ומקדמת פתיחות וקבלת השונה בחברה.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה חווייתית בסביבה טבעית – למידה חוייתית המתקיימת בסביבות למידה חוץ- כיתתיות ובקהילה עצמה מתוך הבנה שלמידה בסביבה טבעית מבטיחה שילוב מיטבי בחברה.


2

מעורבות ושיתופיות – ביה"ס דוגל במעורבות של הורים, מוסדות חינוך וקהילה ליצירת חברה מכבדת שונות והבדלים בין אישיים.

3

סינגור עצמי ובחירה מתבטאים ביכולת ואחריות של האדם לקבל את כישוריו ומגבלותיו, לבטא את רצונותיו, צרכיו והאינטרסים שלו, לשפר יכולת בחירה לשפר איכות חייו, אסרטיביות, מוטיבציה, עניין ודימוי עצמי חיובי.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה וחקירה צוותית – העמקה ולמידה של נושא החוסן האישי, ניסוח חזון והבטחה חינוכית. תהליכים מקבילים: פעולות לקידום חוסן אישי בקרב צוות המורים

2

מהלך רשותי ארגוני

הלמידה בביה"ס היא חוייתית ומתקיימת בסביבות למידה חוץ- כיתתיות ובקהילה עצמה מתוך הבנה שלמידה בסביבה טבעית מבטיחה שילוב מיטבי בחברה.


3

מהלך רשותי קהילתי

מיפוי תוכניות + מיפוי כוחות פנים : מיפוי העשייה הקיימת בבית הספר המהווה ביטוי לייחודיות בתחומי הדעת השונים – למידה, הוראה, הערכה.

4

מהלך רשות

פיתוח תוכנית פדגוגית וחינוכית לחיזוק החוסן האישי בקרב התלמידים

5

מהלך רשותי נוסף

האקלים בבית הספר מוגן, תומך ושיתופי, מבוסס על ערכי יסוד של אמונה, תקשורת חיובית וחדשנות ודוגל במעורבות של תלמידים, הורים, מוסדות חינוך וקהילה ליצירת חברה מכבדת שונות והבדלים בין אישיים.