ראש מנהל החינוך:

מוחמד שמא

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

11

מס' בתי ספר על יסודיים:

5

טמרה

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מערכת החינוך בטמרה נותנת מענה חינוכי, לימודי, חברתי ורגשי שוויוני לכל תלמידיה בכל מסגרות החינוך שלה ,תוך שיפור והתאמת דרכי ההוראה וההערכה המתמקדות בייחודיות של כל תלמיד ותלמידה ,בעידודם למימוש הפוטנציאל האישי שלהם תוך הדגמה להתנהלות במציאות וידע משתנים
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שותפות עם שאר מערכות העיר והקהילה לקידום החינוך

2

חינוך לאוטונומיה ,לביקורתיות ,ליצירתיות ולאחריות לצורך מימוש פוטנציאל אישי

3

רצף חינוכי מגן ועד יב מענה כולל לצרכים חינוכיים, לימודיים, חברתיים ורגשיים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מערכת החינוך בטמרה תקים מנגנונים ותערוך פעולות על מנת לגרום לשיתוף פעולה של כל המערכות בעיר לטובת החינוך.
2

מהלך רשותי ארגוני

תוכנית אסטרטגית למימוש "תסריט עתיד: דרך העצמה. העצמת כל הקשורים לפעולה החינוכית : תלמידים ,מורים ומחנכים, מנהלים והורים
3

מהלך רשותי קהילתי

יצירת מרחב למנהיגות יישובית חינוכית.
4

מהלך רשות

קידום רצף חינוכי מגן עד י"ב המבוסס על העקרונות החינוכיים ושת"פ
5

מהלך רשותי נוסף

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי