ראש מנהל החינוך:

מנהלת חינוך - ד"ר סימה ניסלבאום

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

6

מס' בתי ספר על יסודיים:

2

יקנעם

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
התפיסה החינוכית שלנו רואה את העיר כבית ספר , מעבדה.התמקדות בעקרונות הפרסונליזציה,מימוש עצמי באמצעות בחירה ולמידה במרחבי החיים .
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליזציה


2

שוויון הזדמנויות

3

מימוש עצמי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח פדגוגיה מוניציפאלית- תכנית עירונית שכללה : בניית תוכנית ל"עיר כבית ספר". יצירת צוות פיתוח, האקתון קהילתי, מפגשי מנהלות ,מו״פ רשותי העוסק בפיתוחים פדגוגיים בית ספריים הקשורים לתכנית העירונית.
2

מהלך רשותי ארגוני

חיבור בין מהלך מרחבי חינוך להתנסות במעבדה: הוקמו צוותי עבודה, צוות היגוי רשותי, מו״פ פיתוח רשותי (מנהלות ומנהיגות עירונית, מעבדה ומלווה רשותית לפיתוח התכנית העירונית), מפגשי פורום מנהלות, מינהלות.
3

מהלך רשותי קהילתי

מפגשי קהילה שיתמקדו בהקמת בתי ספר ייחודיים והנגשת מידע לקהילה בהובלת הרשות.
4

מהלך רשות

שינויים והתאמות של מבנה החינוך העל יסודי על פי התפיסה החינוכית ועקרונות רשותיים
5

מהלך רשותי נוסף

הקמת מיינדסט בעיר

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי