רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אפרת גור

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

412189

יחדיו, דרום השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

אפרת גור

סמל מוסד:

412189

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי תפקידנו כצוות חינוכי הינו להקנות אורח חיים דיאלוגי ומשתף לטיפוח הילד על מכלול צרכיו – הרגשי, האינטלקטואלי והחברתי, ולפתח מיומנויות של שיח ותקשורת.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות – באמצעות למידה שיתופית בתהליכי חקר, וכן באמצעות שיתוף הקהילה.

2

פרסונליזציה – ראיית הילד כמכלול, קבלת האחר והתאמת דרכי הלמידה-הוראה-הערכה ללומד.

3

אי-פורמליות – ניצול משאבי הסביבה הטבעית ללמידה, לחקר ולעשייה חברתית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הרחבת הקשר והדיאלוג בין ביה"ס לבין הקהילה – יום הורים משותף תלמיד-מורה-הורה; מפגשים וסדנאות לשם שיתוף והגברת מעורבות הקהילה בנעשה בביה"ס.
2

מהלך רשותי ארגוני

תהליכי הערכה דיאלוגיים – הערכה עצמית ע"י התלמיד, שיח מורה-תלמיד ושיתוף ההורים בכל תהליך ההערכה.
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה שיתופית מבוססת פרוייקטים – למידת חקר אינטגרטיבית, המשלבת תחומי דעת שונים ומטפחת עבודת צוות.
4

מהלך רשות

קבוצות עניין רב-גילאיות בהנחיית תלמידי שכבת ו' – דיאלוג חברתי בתוך חברת הילדים בתחומים א-פורמליים, בדגש על עשייה למען מגזרים שונים בקהילה.
5

מהלך רשותי נוסף

למידה חוץ כיתתית וחוץ בית ספרית – בשיתוף פעולה עם ענפי הקיבוץ ומוסדותיו השונים.