רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

סאלם עידאת

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

219410

יסודי זרזיר, זרזיר

שם מנהל/ת ביה"ס:

סאלם עידאת

סמל מוסד:

219410

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו שואפים לטפח דיאלוג בין השותפים בבית ספרנו על מנת ליצור סביבה לימודית, תרבותית ורגשית מכילה, תוך חיזוק תרבות החקר המעודדת לומד יוזם, חוקר, עצמאי ואחראי ללמידתו, בזיקה למורשת ולערכים הבדואים במטרה לקדם למידה משמעותית ואיכותית המובילה להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.
הצוות החינוכי שם דגש על טיפוח הערך העצמי ותחושת המסוגלות של התלמידים מתוך אמונה שכל תלמיד יכול ומסוגל להצליח.
בית הספר מעודד שיתוף פעולה הדדי עם ההורים והקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

טיפוח למידת חקר בסביבה עטרת טכנולוגי ומוצגים אמנותיים

2

בית ספר וקהילה: הטמעת ערכי החברה בדגש על המסורת והמורשת הבדואית באמצעות סיפורי מורשת

3

כל תלמיד עולם ומלואו: התייחסות הוליסטית ל צרכי הפרט בתהליך ההוראה למידה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הזנה הדדית ושיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים לפיתוח שיטות הוראה של חקר והכלה
2

מהלך רשותי ארגוני

הוראה למידה בחיק הטבע: חקר הטבע והסביבה, פרויקטים ועבודות חקר בתכנית "כן לציפור"
3

מהלך רשותי קהילתי

מיפוי דינמי לכלל תלמידי השכבה לצורך איתור, טיפול ומתן מענה פדגוגי-חברתי ורגשי לכלל התלמידים
4

מהלך רשות

מתן ניראות לזהות ייחודית באמצעות הטמעת ערכים הלכה למעשה: בחירת סל ערכים, הטמעה וביצוע בפועל
5

מהלך רשותי נוסף

קיום מפגשי למידה ארגונית לחברי הצוותים ובניית מודל הערכה בדגש על יצירתיות