רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

אפרת נישונית גבאי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

310193

יעבץ – חמ"ד, זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

אפרת נישונית גבאי

סמל מוסד:

310193

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בי"ס יעבץ כקהילה לומדת מאמין בשייכותו של הלומד לעם ישראל , ארץ ישראל ותורת ישראל, תוך פיתוח אינטלגנציה מצליחה ,התבוננות וקשיבות נוכחת
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אינטלגנציה מצליחה – אנו מאמינים שלמידה תוך התנסות בסגנון חשיבה : אנליטי, יצירתי ומעשי (ע"פ התאוריה התלת קשתית של סטרנברג ) , עשוייה להביא להצלחתו של כל לומד , להניעו ללמידה ולשפר את הישגיו הלימודיים .

2

אנו מאמינים כי חינוך על בסיס ערכי היהדות והציונות הדתית, יגבירו את תחושת השייכות של הלומד לעמו, ארצו ותורתו

3

קשיבות נוכחת והוראה רפלקטיבית – אנו מאמינים שבמציאות חיים משתנה , קיימת חשיבות לרכישת אסטרטגיות של התבוננות קשובה ונוכחת , מודעות ורפלקטיביות על מנת לחזק את החוסן המנטלי של הלומד , ולהביא למיצוי הפוטנציאל הקוגניטיבי והחברתי שלו
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פותח מחוון למורה ולתלמיד ברוח הייחודיות הבית ספרית:המחוון מהווה כלי פיתוח תהליכי למידה, הוראה, הערכה עלבסיס ערכי היהדות , תוך שילוב שלושת סגנונות החשיבה: יסוד אנלטי, יסוד יצירתי יסוד מעשי ותהליכים רפלקטיביים
2

מהלך רשותי ארגוני

פרוייקטים חינוכיים לעידוד חדשנות חינוכית: נבנתה מערכת גמישה לפיתוח תהליכי הוראה למידה רב תחומיים
על פי המודל הסנגולרי בכיתות ז' ספייסלאב. תלב"ס שנפתח סביב חקר נרטיבי .
כל שכבה תעסוק ב- כיתות ז- זהות אישית ( עבודות שורשים ). – כיתות ח- מחוזק להשפעה

3

מהלך רשותי קהילתי

למידה מותאמת במקצועות הליבה מבוססת ע"פ חוזקותיו של הפרט תוך מיפוי צריכיו בהביט: היצירתי, המעשי, והאנליטי
4

מהלך רשות

לימודי קודש ברוח האינטלגנציה המצליחה דרך התבוננות במעשה היו יומי, תובנות מסדר גבוה וחשיבה מתסעפת. עתיד להיבנות בית מדרש ברוח זו- מרחב לימודי שיקנה כלים לקשיבות נוכחות והתבוננות פנימית רפלקטיבית. כלים אלו יוטמעו גם באמצעות המחנכות בשעורי חברה וכישורי חיים

5

מהלך רשותי נוסף

סיורים לימודים המובנים באופן ספירלי על פי שכבות גיל ומבנים התפתחות בשייכות של הלומד לארץ ישראל מחד ומאפשרים התבוננות רב מימדית ורב תחומית בסביבה הטבעית שילוב בין : גיאוגרפיה , גאולוגיה , אקולוגיה , היסטוריה , טופוגרפיה , ביולוגיה וזיאולוגיה