רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

שרון בראונשטיין

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

482273

יצחק נבון, דרום השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

שרון בראונשטיין

סמל מוסד:

482273

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבית הספר, כמו בעולם האמיתי, כל אדם הוא עולם ומלואו, ויש למצוא עבורו את הדרך. כל אחד מביא את עצמו, ותוך התחשבות וסובלנות זה כלפי זה – לכל אחד יש כאן ״מקום בעולם״.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

״יוצאים מהבית אל בית״ : קשר משמעותי הוא העוגן לעשייה שלנו, כיוון שמחוייבות נבנת תמיד דרך הקשר עם מבוגר משמעותי.

2

״במשחק שלנו – אין נפסלים״: עידוד ובניית תודעה אישית וייחודית לכל ילד, לצד התחשבות והכרה בסובבים אותו.

3

תמורתיות: אנחנו רואים רחוק ורואים קרוב, ושואלים שאלות כל הזמן. אין אמת אחת.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

המילים שלנו: דיוק רוח בית הספר כפי שהיא נחווית ומוכרת בקרב כלל הדמויות המעורבות בחיים בו וחיפוש שיתופי אחר העקרונות המגדירים אותנו כ״מקום בעולם״.
2

מהלך רשותי ארגוני

המקום שלי – מפה שיתופית: כלל ילדי בית הספר ואנשי הצוות יוצאים לבחור המקום האהוב עליהם בבית הספר, כדי להרגיש שייכים ביחד. המפה השיתופית של ״העולם הבית ספרי״ היא אוסף המקומות האישיים בו והיא קושרת לראשונה בין הזהות הבית-ספרית (מקום בעולם) לבין מרחב בית-ספר.
3

מהלך רשותי קהילתי

חונכויות אישיות קבועות, כחלק ממערכת השעות לצד תהליך הכשרה והשראה תומך לביסוס חונכות איכותית ומעשירה.
4

מהלך רשות

שעות גמישות – מתן מקום לביטוי אישי במערכת שעות בית הספר
5

מהלך רשותי נוסף

פדגוגיה מייצרת קשר – בניית פדגוגיה המבוססת על פעולות מייצרות קשר השואפת להיות פרסונלית ולא אחידה.